Göteborg 

Ökande brist på SFI-lärare

Antalet SFI-elever i Göteborg fördubblas samtidigt som allt fler lärare väljer bort SFI.

Antalet SFI-elever med uppehållstillstånd ökar enligt prognosen från 1 100 till 2 200 i Göteborg fram till nästa år. Samtidigt dras verksamheten med lärarbrist då allt fler lockas till gymnasieskolan som erbjuder bättre lön och villkor. Det rapporterar P4 Göteborg.

De flesta SFI-utbildningar som P4 Göteborg pratat med säger att de redan märker av konkurrensen från gymnasieskolorna. Maria Björck, verksamhetschef för SFI på ABF Vuxenutbildningen, är oroad. Hon måste anställa minst fem nya lärare till sommaren.

– Det är en lönekonkurrens och sen har de ju också ferietjänst, vilket vi inte har. Risken är att det inte finns personal med kompetens som vi kan anställa, säger hon.

Kommentera