Annons
Karin Herlitz är lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium. Foto: Magnus Glans/Shutterstock

”Vem är ’skolan’ i medias rapportering?”

Publicerad 19 februari 2020

Debatt ”I de flesta människors ögon är ’skolan’ lärare, men det är viktigt att vi pratar om rätt saker. Jag önskar att det i rapporteringen om skolan tydligt framgår vem kritiken riktas emot”, skriver läraren Karin Herlitz.

Skolan är som bekant Sveriges största arbetsplats, en plats där många barn, ungdomar och vuxna befinner sig varje dag. Alla har gått i skolan, så alla kan ha en åsikt om den och dess verksamhet. Det är vi som arbetar i skolan vana vid.

Något som diskuteras mycket, med rätta, är elever med problematisk skolfrånvaro, så kallade hemmasittare. Det är barn och ungdomar som av olika skäl finner det övermäktigt att ta sig till skolan och därför blir hemma. Det här är ett stort problem, och det finns många familjer som kämpar dagligen för att få ihop tillvaron.

Förra veckan såg jag ett inslag på TV4 där en familj berättade om hur skolan gett den högst frånvarande eleven närvaro och hur det upplevdes som ett sätt att smita undan ansvar. Det är naturligtvis förfärligt att det har gått till så här, men det är olyckligt när vi pratar om skolan på det viset.

Det är viktigt att vi pratar om rätt saker.

I de flesta människors ögon är ”skolan” lärare. När det kommer till den som är ansvarig för att ta närvaro är det alltid en lärare. Jag har varit verksam som lärare i snart tjugo år, både på gymnasiet och i grundskolan, och jag vågar lova att de lärare som medvetet sätter närvaro på en frånvarande elev är mycket få. I det aktuella fallet är det rimligt att tro att det är på skolledningsnivå som närvaro har delats ut, och anledningarna till det tänker jag inte spekulera kring. Sannolikt ser den som tittar på inslaget det som att det är lärare som fattar det här beslutet för att, som antyddes, det är skönt när den aktuella eleven inte är på plats och stör.

När skolan reformerades och inkluderingstanken tilläts ta över så vill jag påstå att det i grunden var ett ekonomiskt beslut. Naturligtvis är inkludering viktigt, men för mig är det rimligare att se inkluderingen som ett livslångt projekt. Om en person ska kunna vara en del av samhället efter avslutad skolgång – vilka anpassningar behövs under skoltiden då? Att ta bort alla mindre grupper och istället arbeta individualiserat i klassrummet var helt klart fel väg att gå och på något sätt är det lärare som får klä skott för detta misslyckande.

Det finns en mängd barn och ungdomar som inte klarar av att interagera med tjugofem andra varje dag och samtidigt lära sig något. Det vet vi som arbetar i skolan om, men vi har liten möjlighet att påverka detta faktum. En del av dessa elever blir utåtagerande på ett sätt som definitivt inte gynnar deras egen inlärning och som dessutom missgynnar andra elever i behov av en lugn studiemiljö. Tidigare var det en självklarhet att dessa elever fick lära sig i ett mindre sammanhang, men idag ser det inte ut så.

När vi pratar om ”skolan” och hur ”skolan” inte tillgodoser de behov som vissa elever har så är det viktigt att vi pratar om rätt saker. Det var ett riksdagsbeslut att kommunalisera den svenska skolan, och i och med det beslutet så följde att olika skolor kommer att ha helt olika resurser – inte baserat på ett eventuellt behov som skolan kan påvisa, utan utifrån kommunens sammantagna ekonomi. För att vi ska få till stånd en förändring här – en likvärdig skola – behöver vi rikta kritiken i rätt riktning: mot politikerna som har fattat dessa beslut.

De flesta lärare har en inneboende vilja att få se sina elever lyckas.

Samtidigt som många elever är i behov av resurser för att få en rimlig skoldag och en möjlighet att lära sig så drabbas många skolor runt om i landet av stora sparkrav från sin huvudman, kommunen. Det här får katastrofala konsekvenser i enskilda fall, och vad kostnaden blir längre fram kan vi bara spekulera kring.

Det är dags att alla de människor som har åsikter om skolan och dess verksamhet riktar sina frågor, sin kritik och sina förslag till politikerna som styr. Vi kommer aldrig att kunna klämma in varje individ i exakt samma form, och vi måste sluta försöka göra detta på unga människors bekostnad.

Jag tänker avsluta det här inlägget med en önskan. Jag önskar att det i rapporteringen om skolan tydligt framgår vem kritiken riktas emot. Säkerligen finns det lärare som inte gör det de ska, men de flesta lärare har en inneboende vilja att få se sina elever lyckas. De flesta lärare slår knut på sig själva för att kunna möta elevers olikheter och behov med de resurser som finns till hands.

Det kommer inte att räcka i alla lägen eftersom läraren i slutändan bara är en person som i fyrtiominutersintervaller möter grupper på upp till trettio elever, var och en unik, men möjligheten att förändra det ligger inte hos den enskilda läraren utan hos våra politiker. Det är jag helt säker på.

Karin Herlitz, lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium, Nacka kommun.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons