Annons
Karin Herlitz är lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium. Foto: Magnus Glans/Shutterstock

”Vem är ’skolan’ i medias rapportering?”

Publicerad 19 februari 2020

Debatt ”I de flesta människors ögon är ’skolan’ lärare, men det är viktigt att vi pratar om rätt saker. Jag önskar att det i rapporteringen om skolan tydligt framgår vem kritiken riktas emot”, skriver läraren Karin Herlitz.

Skolan är som bekant Sveriges största arbetsplats, en plats där många barn, ungdomar och vuxna befinner sig varje dag. Alla har gått i skolan, så alla kan ha en åsikt om den och dess verksamhet. Det är vi som arbetar i skolan vana vid.

Något som diskuteras mycket, med rätta, är elever med problematisk skolfrånvaro, så kallade hemmasittare. Det är barn och ungdomar som av olika skäl finner det övermäktigt att ta sig till skolan och därför blir hemma. Det här är ett stort problem, och det finns många familjer som kämpar dagligen för att få ihop tillvaron.

Förra veckan såg jag ett inslag på TV4 där en familj berättade om hur skolan gett den högst frånvarande eleven närvaro och hur det upplevdes som ett sätt att smita undan ansvar. Det är naturligtvis förfärligt att det har gått till så här, men det är olyckligt när vi pratar om skolan på det viset.

Det är viktigt att vi pratar om rätt saker.

I de flesta människors ögon är ”skolan” lärare. När det kommer till den som är ansvarig för att ta närvaro är det alltid en lärare. Jag har varit verksam som lärare i snart tjugo år, både på gymnasiet och i grundskolan, och jag vågar lova att de lärare som medvetet sätter närvaro på en frånvarande elev är mycket få. I det aktuella fallet är det rimligt att tro att det är på skolledningsnivå som närvaro har delats ut, och anledningarna till det tänker jag inte spekulera kring. Sannolikt ser den som tittar på inslaget det som att det är lärare som fattar det här beslutet för att, som antyddes, det är skönt när den aktuella eleven inte är på plats och stör.

När skolan reformerades och inkluderingstanken tilläts ta över så vill jag påstå att det i grunden var ett ekonomiskt beslut. Naturligtvis är inkludering viktigt, men för mig är det rimligare att se inkluderingen som ett livslångt projekt. Om en person ska kunna vara en del av samhället efter avslutad skolgång – vilka anpassningar behövs under skoltiden då? Att ta bort alla mindre grupper och istället arbeta individualiserat i klassrummet var helt klart fel väg att gå och på något sätt är det lärare som får klä skott för detta misslyckande.

Det finns en mängd barn och ungdomar som inte klarar av att interagera med tjugofem andra varje dag och samtidigt lära sig något. Det vet vi som arbetar i skolan om, men vi har liten möjlighet att påverka detta faktum. En del av dessa elever blir utåtagerande på ett sätt som definitivt inte gynnar deras egen inlärning och som dessutom missgynnar andra elever i behov av en lugn studiemiljö. Tidigare var det en självklarhet att dessa elever fick lära sig i ett mindre sammanhang, men idag ser det inte ut så.

När vi pratar om ”skolan” och hur ”skolan” inte tillgodoser de behov som vissa elever har så är det viktigt att vi pratar om rätt saker. Det var ett riksdagsbeslut att kommunalisera den svenska skolan, och i och med det beslutet så följde att olika skolor kommer att ha helt olika resurser – inte baserat på ett eventuellt behov som skolan kan påvisa, utan utifrån kommunens sammantagna ekonomi. För att vi ska få till stånd en förändring här – en likvärdig skola – behöver vi rikta kritiken i rätt riktning: mot politikerna som har fattat dessa beslut.

De flesta lärare har en inneboende vilja att få se sina elever lyckas.

Samtidigt som många elever är i behov av resurser för att få en rimlig skoldag och en möjlighet att lära sig så drabbas många skolor runt om i landet av stora sparkrav från sin huvudman, kommunen. Det här får katastrofala konsekvenser i enskilda fall, och vad kostnaden blir längre fram kan vi bara spekulera kring.

Det är dags att alla de människor som har åsikter om skolan och dess verksamhet riktar sina frågor, sin kritik och sina förslag till politikerna som styr. Vi kommer aldrig att kunna klämma in varje individ i exakt samma form, och vi måste sluta försöka göra detta på unga människors bekostnad.

Jag tänker avsluta det här inlägget med en önskan. Jag önskar att det i rapporteringen om skolan tydligt framgår vem kritiken riktas emot. Säkerligen finns det lärare som inte gör det de ska, men de flesta lärare har en inneboende vilja att få se sina elever lyckas. De flesta lärare slår knut på sig själva för att kunna möta elevers olikheter och behov med de resurser som finns till hands.

Det kommer inte att räcka i alla lägen eftersom läraren i slutändan bara är en person som i fyrtiominutersintervaller möter grupper på upp till trettio elever, var och en unik, men möjligheten att förändra det ligger inte hos den enskilda läraren utan hos våra politiker. Det är jag helt säker på.

Karin Herlitz, lärare i svenska och engelska på Nacka gymnasium, Nacka kommun.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons