Debatt

Vem tar ansvar för lönen nu?

DEBATT Tack för lönesatsningen! Nu vill vi se en lika stor förändringsvilja i frågan om att tydliggöra vem som har huvudansvar för skolan, skriver Håkan Kjellin, LR Eksjö. 

Regeringen satsar på höjda lärarlöner. Det meddelade Stefan Löfven från Almedalen. Beslutet om vilka som ska få höjd lön ska fattas lokalt och lönelyftet kommer att omfatta cirka 60 000 lärare, vilket innebär ett genomsnitt för var och en av dessa lärare på 3 000 kronor. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och att få lärare att stanna kvar i yrket.

Sammanfattningsvis är det ett bra beslut som vi lärare kan glädja oss åt, som ligger i linje med OECD:s förslag till utvecklingsmål för svensk skola och som förhoppningsvis gynnar hela nationen.

Så ska vi fira och vara nöjda nu?

Ja, onekligen ser det ju ut att gå i rätt riktning för tillfället. Vi har hörsammats och regeringen visar att man har förstått att något måste göras och gör det.

Men förslaget har också kritiserats av LO för att regeringen lägger sig i lönebildningen och vi har onekligen en systemknut här som inte låter sig lösas med tillfälliga positiva insatser.

För vad är skolhuvudmännens roll och vad är statens och regeringens roll?

Enligt OECD 2015 är just roller och ansvarsfördelning oklara i vår skola och har bidragit till skolans nedgång. Man menar att det måste vara tydligt inom skolsystemet vem som ansvarar för vad.

Så ansvarar ytterst staten för skolan eller är det huvudmännen (ofta kommunerna)? Ansvarar huvudmännen eller staten för lönesättningen av lärarna? Eller båda? Eller ingen?

I debatten om skolan har vi hört företrädare för olika regeringar peka på att kommuner är amatörer som bland annat inte tar sitt huvudansvar för lönesättningen. Vi har hört kommuner som menar att man får för lite statlig ersättning för att kunna satsa på lärare och skola, och att staten inte ska lägga sig i hur man fördelar sin kommunala lönepott, där man kanske vill gynna andra yrkesgrupper.

Så vad händer efter den här satsningen? Kommer många huvudmän att ligga lågt med sina lönesatsningar på lärare eftersom man sett att staten går in och tar ansvar när de själva inte gör det?

Kommer staten nu anse att man gjort sitt, böja sig för LO och andra grupper, ligga lågt och vi får ett läge där lärarlönerna fortfarande inte förmår attrahera de skickligaste och de med de bästa kunskaperna, och där lönerna inte fortsätter upp i nivå med jämförbara grupper?

Att staten nu satsar på lärarna är en positiv men kortsiktig förbättring som vi gläder oss åt. Nu vill vi se en lika stor förändringsvilja i frågan om att tydliggöra vem som har huvudansvar för skolan. När detta är klarlagt och en part kan utkrävas huvudansvar, när parter inte längre kan skylla på varandra när skolan inte fungerar, då har skolreformer som den här lönesatsningen också potential att medverka till en verklig positiv och långsiktig förbättring av vår skola.

/Håkan Kjellin, kommunombud, Lärarnas Riksförbund Eksjö

Kommentera