Annons
Helene Fägerblad är specialpedagogisk rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

”Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt”

Publicerad 19 augusti 2020

Debatt ”Det finns en mängd exempel där det behöver vändas och vridas på perspektiv och där det är möjligt att kunna säga två saker samtidigt”, skriver Helene Fägerblad på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

”Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt”. Det gäller i allra högsta grad när det handlar om konsekvenser som distansundervisningen fått för eleverna under vårterminen.

Ja, det gick över förväntan för vissa elever och förmodligen för en del lärare också, flexibilitet och kreativa lösningar växte fram och en del elever som varit frånvarande hittade tillbaka till undervisningen.

Men det fanns också förlorare, de som inte hade rätt förutsättningar att studera hemma eller de elever som inte kunde få rätt stöd. Det här blev viktiga lärdomar att analysera och ta med sig framåt. Samtidigt dröjer sig den korta meningen kvar. ”Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt”. För sätter inte den fingret på så mycket annat som vi ofta står inför? Att det sällan är självklart på bara ett sätt? Att olika perspektiv och nyanser alltid behöver vägas in för att vi ska få en mer rättvis och heltäckande bild?

Det kan förstås i ett skarpt läge eller i en debatt vara på plats med opposition och polarisering för att synliggöra olika perspektiv och idériktningar. Men är det lika konstruktivt i praktiken och i skolans värld, där komplexitet och olikheter är det som ständigt möter de som verkar där?

Inkludering, kan det verkligen vara förenligt med resursskola, eller resursklass? Kan gränssättning och lågaffektivt bemötande verka samtidigt? Kan man överhuvudtaget ställa krav på elever med funktionsnedsättning? Komplexa frågeställningar som sällan har ett självklart ja eller nej.

Men kanske är det möjligt att även här kunna säga två saker samtidigt. Ja, vi arbetar för inkludering och tillgängliga lärmiljöer så att elever ska ges möjlighet att känna sig delaktiga och utvecklas utifrån sina förutsättningar, men ja det kan finnas elever som har behov som bättre tillgodoses i en resursskola eller resursklass, under en kortare eller längre tid.

Då landar vi istället i andra avgörande aspekter, som hur elever placeras där och varför? Vilken kvalitet det är på undervisningen eller om man sett över möjligheten till mer flexibla lösningar där elever är delvis i mindre sammanhang.

I juli friades en lärare från att ha flyttat på en elev med ”brottargrepp”. Eleven hade en NPF-diagnos och en handlingsplan där lågaffektivt bemötande ingick. Utan att kommentera den specifika domen kan jag generellt tycka att det även i den här typen av frågor ofta handlar om rätt agerande vid rätt tillfälle. Att trigga pågående konflikter och att som vuxen själv hamna i affekt är ju sällan framkomligt. Att däremot sätta sunda gränser, förklara varför och med värme behålla relationen till eleven skapar oftast ett starkare band efter konflikter.

Så, ja kanske kan både lågaffektivt bemötande och sund gränssättning vara av värde.

Elever med funktionsnedsättning kan behöva extra anpassningar eller särskilt stöd, det vet vi. Ändå ser vi att en hel del elever som har rätt till stöd inte alltid får det stöd de behöver. Samtidigt hör vi elever som själva berättar att de på grund av sin funktionsnedsättning inte förväntades klara saker som faktiskt inte hade något med funktionsnedsättningen att göra. Helt säkert med god vilja av lärare och skolpersonal, men inte desto mindre kränkande och hindrande i deras utveckling.

Så, ja krav och förväntningar behöver finnas ibland samtidigt som stöd, men de ska givetvis vara möjliga att nå.

Det finns en mängd av exempel där det behöver vändas och vridas på perspektiv. Där man behöver vara lyhörd för nyanser och lyssna på olika synpunkter för att rätt beslut ska kunna tas. För att det ska vara möjligt behövs det olika kompetenser men också tid och reflektion.

Låt oss alla ge den här höstterminen de bästa förutsättningarna för att det ska bli möjligt.

Helene Fägerblad, specialpedagogisk rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons