Betyg

”Vi saknar ett utvärderingssystem av skolan”

De nya betygen skulle stävja betygsinflationen, men elevernas meritvärden fortsätter att stiga. Antingen har resultatutvecklingen vänt eller används inte betygen som det är tänkt, säger forskaren Jonas Vlachos till Svenska Dagbladet.

– Det är intressant att ökningstakten fortsätter, till och med ökar något, i och med att det blev en skärpning av betygskraven. En ganska rejäl skärpning, säger Jonas Vlachos, forskare inom bland annat utbildningsfrågor vid Stockholms universitet, till Svenska Dagbladet.

En sammanställning av snittbetygen för årskurs 9 från vårterminen 2014 som Skolvärlden också tidigare rapporterat omvisar att de fortsätter uppåt. Det är tvärtemot vad som var tänkt när de infördes och med betygskriterier som gör det svårare att få höga betyg.

Jonas Vlachos menar att antingen har resultatutvecklingen vänt och eleverna har börjat lära sig mer. Eller så använder inte lärarna betygen så som de är tänkta.

– Det kan tyda på att det är svårt att se att lärarna faktiskt har ändrat sin betygssättning åt det håll som man ville. Det kan också vara andra förklaringar. Vi vet ju faktiskt inte eftersom vi inte har något utvärderingssystem av skolan som fungerar, säger han till Svenska Dagbladet.

Karin Hector Stahre, chef för prov- och bedömningsenheten vid Skolverket:

– Vi har inte något enkelt svar på varför det inte planar ut. I den bästa av världar är det så att eleverna faktiskt har blivit duktigare. Med de nya kursplanerna och kunskapskraven, som ska vara tydligare, kanske lärarna har lagt sig vinn om att tydliggöra mer för eleverna vad som krävs och har mer fokus på det nu.

Kommentera