stipendie

”Vi sökte och fick stipendier”

En vecka med skolbesök i New York.Det blev resultatet av Camilla Erenmalms och Anna Karlssons stipendieansökan.Det finns många stipendier att söka för lärare.

Stipendier

Här hittar du stipendier:
www.stipendier.se
www.stipendielistan.se
www.globalgrant.com
Böckerna ”Stora Fondboken” och ”Fonder och stipendier” finns på bibliotek.

NÅGRA FONDER FÖR LÄRARE:

• SFUB (www.sfub.se). Delar ut resestipendier.

• Internationella programkontoret, www.programkontoret.se, erbjuder möjlighet att ”jobbskugga” i EU-land samt resestipendier.

• LMS, Lärarna i moderna språk, www.lms-riks.se, ger stipendier till språkkurser.

• Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse, www.ingemarsson.se, ger stipendier för vidareutbildning och projekt.

• Lärarnas Riksförbund delar bland annat ut resebidrag till yrkesaktiva medlemmar och stipendier till studenter, www.lr.se.

• Många kommuner har riktade stipendier till lärare. Ring och fråga!
 

Camilla Erenmalm och Anna Karlsson är grundskollärare på Eriksboskolan i Göteborg. De hade hört om den så kallade ”New York-modellen”, en pedagogisk metod utvecklad av Teachers College vid University of Columbia. De bestämde sig för att söka stipendier för att besöka de skolor som arbetar enligt modellen.
– Vi sökte och fick stipendier, säger Camilla Erenmalm.

Det var stiftelsen för folkundervisningens befrämjande, SFUB, som beviljade stipendierna. Camilla Erenmalm, Anna Karlsson och två andra lärare på skolan fick 16 000 kronor var. Enda kravet var en reserapport.
De besökte tre skolor i maj, som de hade kontaktat på förhand.
De amerikanska skolorna skiljer sig på flera sätt från vanliga svenska grundskolor. De var stora, alla hade cirka 1 500 elever, och vakter vid entrén. Skoldagen var längre, klasserna större och barn med diagnoser flyttades till särskilda skolor. Lärarna var inte med ute på raster eller i matsalen, tiden användes till förberedelser.
– Det var också lugnt på lektionerna. Eleverna arbetade med sina uppgifter. Det var inte någon järndisciplin, men eleverna visste vad som förväntades av dem, säger Camilla Erenmalm.

New York-modellen
från början en metod för läs- och skrivinlärning
där eleverna lär sig lässtrategier
och konsten att samtala, tänka och skriva om sitt läsande. På de skolor de besökte hade de väldigt strukturerade lektioner som inleddes med ”minilektioner” där eleverna satt i en cirkel medan läraren hade genomgång. Sedan fick eleverna en uppgift att arbeta med på egen hand. De elever som inte kom igång fick stanna kvar för att få mer handledning av läraren.

Nu planerar de
att börja arbeta mer strukturerat efter den här modellen i höst. När de kom hem från resan var det för kort tid kvar av terminen för att starta.
– Men det går inte att ta modellen rakt av. Den måste anpassas till vår verksamhet, säger Anna Karlsson.
 

Kommentera