framtidslunchen_utan_logga

Dalängskolan i Lidköping har börjat med ett nytt koncept – framtidslunchen, för att ge elever kunskap och inspiration om framtida studie- och yrkesval.

| Foto: Erica Norin
SYV

”Vi vill öka samarbetet mellan skola och arbetsliv”

På Dalängskolan i Lidköping får eleverna sin lunch serverad med en framtidstanke. Representanter från arbetslivet och gymnasieutbildningar bjuds till skolan varje vecka för att ge kunskap och inspiration.

Dalängskolan i Lidköping är en kommunal högstadieskola med ett nystartat koncept – framtidslunchen. På lunchrasten varje torsdag får elever möjlighet att träffa representanter från olika yrkesområden och passande gymnasieutbildningar. En idé som grundar sig hos studie- och yrkesvägledaren Erica Norin.

– Tanken med det är att öka samarbetet mellan skola och arbetsliv. Vårt mål med Framtidslunchen är att ge alla elever på skolan möjlighet att utveckla sin kännedom kring yrken, utbildningar och arbetsmarknad. Högstadieeleverna får chans att ställa frågor till representanterna som ger dem inspiration och kunskap inför framtida studie- och yrkesval samt prao säger hon.

Eleverna får även testa på olika praktiska moment. Genom verktyg och redskap vill skolan skapa nyfikenhet. Varje vecka har ett eget tema beroende på yrkesområde.

– Under torsdagens premiär besöktes skolan av fordons- och transportprogrammet från olika skolor tillsammans med ett lokalt företag inom fordons- och transportbranschen. För att kunna visa hur de arbetar hade företaget och gymnasieprogrammet med både personbilar och lastbilar, säger Erica Norin.

När Erica Norin bjuder in yrkesverksamma till framtidslunchen är hon noggrann med att ta in människor från olika yrkeskategorier då hon vill lyfta fram att det är många i ett företag. 

– Senast bjöd vi även in dem som hade hand om kommunikation och marknadsföring – samt företagets vd och marknadschef. Nästa besök är en bank, då kommer flera yrkeskategorier även där. Eleverna ska få kännedom om bredden på företag och olika yrkeskategorier, säger hon.

Dalängskolan erbjuder även eleverna virtuella upplevelser av arbetsplatser genom VR-glasögon. 

– Det känns väldigt kul att kunna erbjuda VR både på grund av covid-19 men också att alla elever kan få chansen att se arbetsplatserna. Under premiären fick eleverna följa med en lastbilschaufför, berättar hon.

Studie- och yrkesvägledning är något vi jobbar för gemensamt.

Framtidslunchen är tänkt som ett återkommande inslag där elever och lärare under lektionstid tillsammans kommer diskutera och reflektera kring de yrken och utbildningar som besöker dem. Det visade sig bli en väldigt uppskattad premiär.

– Responsen var fantastisk både från elever, vårdnadshavare och pedagoger. Det var väldigt kul att se att elever från alla årskurser – både sjuan, åttan och nian var delaktiga, säger hon. 

En väldigt viktig del med konceptet enligt Erica Norin är att alla jobbar inför elevernas framtid tillsammans.

– Framtidslunchen är ett fantastiskt exempel på hur man kan arbeta med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar – det är något vi jobbar för gemensamt, säger Erica Norin.

Kommentera