CHILDREN AT SCHOOL
Foto: Colourbox

Vill ha skolstart från sex års ålder

Förläng grundskolan och låt den ordinarie åldern för skolstart bli sex år.
”För att försöka stoppa den nedåtgående kunskapstrend som kunnat märkas i skolans resultat är det angeläget att integrera förskoleklassen med grundskolan”, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Metta Fjelkner skriver att det är viktigt att eleverna tidigt får möta utbildade lågstadielärare.
”Tyvärr vittnar många lågstadielärare om att de får använda en stor del av hösten i årskurs 1 till att få eleverna att lära om och lära rätt. Men ibland lyckas inte detta, undervisningen går vidare och kanske har eleverna en obehörig eller rentav en förskollärare och då repeteras inte felinlärningen som skett i förskoleklass”, skriver hon i en debattartikel i GP.
Lärarnas Riksförbund vill därför se att den obligatoriska grundskolan förlängs med ett år i stället för att införa flexibel skolstart, vilket regeringens utredare har föreslagit.
En tioårig grundskola är inget nytt LR-krav, poängterar Metta Fjelkner.
–Det är ett sätt att ge eleverna en bra start på skoltiden. Den som ska lära barnen att skriva, läsa och räkna ska vara utbildad lågstadielärare. Jag ser detta som ett sätt att uppvärdera det yrket. En lärare kan tidigt upptäcka problem med exempelvis läsinlärning och åtgärder kan sättas in snabbare.

Positiva reaktioner

Metta Fjelkner säger att hon efter debattartikeln fått positiva reaktioner från såväl lärare och allmänhet som politiker från både höger och vänster.
Robert Noord, oppositionsråd i Haninge som profilerat sig hårt gällande skolfrågor, skriver i sin blogg:
”Jag välkomnar utspelet och hoppas att regeringen lyssnar på Lärarnas Riksförbund. En del av socialdemokraternas nya skolpolitik är att införliva förskoleklassen till en tioårig obligatorisk grundskola, så i Socialdemokraterna hittar Lärarnas Riksförbund många goda vänner.
Barn tycker det är roligt att lära sig, och det är när barnen är som minst som den egna nyfikenheten är som störst. Ju äldre barnen blir desto större krav på skolan att lyckas entusiasmera och intressera eleverna för lärandet. Därför är det bra att stärka det pedagogiska arbetet så tidigt som möjligt.”

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm