tobiastobe
Kommentar

Vill se mer av pluggskola

Tomas Tobé, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, kommenterar OECD-rapporten med att det behövs mer av en pluggskola i Sverige. 

Utbildningsutskottets ordförande, Tomas Tobé, höll i dagens öppna utfrågning i Riksdagen. 

Vad tar du med dig från Andreas Schleicher rapport?
– Att det är tydligt att vi ska fortsätta satsa på karriärmöjligheter för lärare och på att skickliga lärare får bättre lön.  

– Jag drar också slutsatsen att vi nog skulle behöva mer av pluggskola i Sverige. Det handlar om att vi ska ha högre förväntningar på alla elever men också att vi behöver få mer av föräldraengagemang och en förändring av attityden till skola och utbildning. Jag sammanfattar det med det kanske något provocerande ordet pluggskola. 

Tomas Tobé menar att det varit lite tabu i Sverige att tala om att man faktiskt måste plugga för att få bra resultat.

– Jag tror att det är svårt att komma runt att man behöver läsa mer, göra mera läxor. Föräldrar behöver ställa högre krav på sina egna barn och hjälpa dem. Men det är också viktigt att lärarna får tid med eleverna förstås. Det finns inte en enkel lösning på skolans utmaningar men jag tror att man behöver samlas kring den här attitydfrågan. 

Viktigaste frågorna framåt?
– Högre förväntningar på eleverna, mer lugn och ro i klassrummet och bättre karriärmöjligheter för lärare.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm