Engineering student using heavy machinery at the university

Volvo vill få fler att intressera sig för teknik och naturvetenskapliga ämnen, för att rädda den kommande ingenjörsbristen.

| Foto: Wavebreakmedia
Ingenjörsbristen

Volvo i klassrummet

Lastbilstillverkaren vill få fler att vilja bli ingenjörer. Därför lanserades Skolsteget, som innebär att företaget tar steget in i klassrummet. 

Volvokoncernens vd Olof Persson kände oro över bristande koppling mellan arbetsliv och utbildningssystem. Därför inleddes pilotprojektet Skolsteget, vars syfte är att stärka kopplingen ifråga, men också väcka svenska gymnasieungdomars intresse för teknik och naturvetenskapliga ämnen. Och i förlängningen intresset för ingenjörsyrket.

De tog kontakt med flera gymnasieskolor i Göteborg, däribland Hvitfeldtska gymnasiet. Christina Jerkfors är lärare på skolans samhällsvetenskapliga program och deltar i projektet tillsammans med kollegan Thomas Bengtsson och elever från två samhällsklasser i årskurs två.

– Det är väldigt viktigt att skolan har kontakt med näringslivet och att eleverna får se hur det fungerar i arbets- och näringslivet. Det är också viktigt att öka elevernas motivation i matematik, säger Christina Jerkfors.

Skolsteget inleddes våren 2014 och pågår hela läsåret 14/15. Projektet vänder sig främst till elever på teoretiska program, där samarbetet med näringslivet inte är lika utbrett som på yrkesprogrammen.

– Vi började med att visa ingenjörer från Volvo hur vi jobbar i ämnena matematik, samhällskunskap och kommunikation. Dessutom gick de en utbildning i retorik, säger Christina Jerkfors.

Ingenjörerna från Volvo är Rebecka Rydman och Emil Hessel. De står för yrkeslivskompetens och tid. Konkret skapar de skoluppgifter i till exempel matematik kopplade till företagets arbetsuppgifter.

– Vi lärare justerar och anpassar uppgiften till det vi håller på med samt klassens nivå, säger Christina Jerkfors.

Ingenjören delar ut uppgiften och de eller elever presentera lösningarna.

– På det här sättet får eleverna en inblick i hur man använder matte i verkligheten, säger Christina Jerkfors.

Samarbetet innefattar även presentation av vad ingenjörsyrket innebär i samband med samhälls- och kommunikationslektioner. Dessutom har eleverna gjort studiebesök och deltagit i föreläsningar på arbetsplatsen.

– Det märks att eleverna tycker att det är roligt när ingenjörerna är med, och det tror jag beror på verklighetsanknytningen. Det kan vara svårt att se vad till exempel algebra ska användas till, men här får de upp ögonen för det.

Samarbetet fungerar bra, menar Christina Jerkfors. Enligt henne beror det till stor del på företagets engagemang för projektet.

– Det märks att Volvo satsar för fullt när de har ambitioner. De har varit noga med att få samarbetet att fungera bra. Om de är nöjda efter utvärderingarna kommer de att utvidga projektet till fler skolor på andra orter ute i landet, säger Christina Jerkfors.

Projektet är värdefullt även för henne som lärare, menar hon.

– Det är väldigt intressant och givande, men också ett bra sätt att förbättra och utveckla sin undervisning.  Uppgifterna vi fick från Volvo kan komma att bli användbara, säger Christina Jerkfors.

Ser du några problem med att skolan samarbetar med ett stort företag?

– Nej, jag kan inte se något negativt med det. Skolan är inte fristående från samhället och det vi gör är att utbilda eleverna till att kunna delta i det när de är klara, säger Christina Jerkfors. 

Kommentera