mobil_i_klassrummet
Ny undersökning

Yngre barn allt oftare på nätet

Mängden tid på internet som ansågs vara extrem igår är norm idag och nästan samtliga barn i Sverige är online. Det visar Statens medieråds rapport "Ungar och medier".

Ungar & medier

Undersökningen ”Ungar & medier” har upprepats vartannat år sedan 2005. Den består av tre delar: ”Småungar & medier 2015”, ”Ungar & medier 2015”, samt ”Föräldrar & medier 2015”.

Du kan läsa och ladda ned rapporterna på www.statensmedierad.se.

– Det är fortsatt stora och snabba förändringar. Senast vi gjorde denna undersökning, 2013, var det den jättelika tillväxten av internet i mobilen som var den stora nyheten. Nu har nästan alla detta, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd.

Alla åldersgrupper spenderar mer och mer tid på nätet, och det gäller även de allra minsta. 15 procent av svenska tvååringar använder internet dagligen. 2012/13 gällde samma siffra sexåringar. Det stora språnget i daglig internetanvändning i de lägre åldrarna sker mellan sju och åtta år, från 19 till 34 procent.

Film- och tv-tittande i mer traditionell mening sjunker i alla åldrar samtidigt som rörlig underhållning via internet och inte minst i mobilen ökat med mellan fem och 19 procentenheter i olika åldersgrupper. Den ökningen är troligen kopplad till den tekniska utvecklingen med allt fler smarta mobiler och bättre mobilsurf. Läsningen av tidningar och böcker fortsätter att sjunka.

– Men det betyder inte att barns och ungas konsumtion av nyheter har minskat. Man tar fortsatt lika mycket del av nyheter – fast nu i mobilen och över nätet. Det är pappret man lämnar, inte nyheterna, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd.

Flickor spelar mer dator/tv-spel nu än 2013, men de ligger alltjämt långt under pojkarnas användning. Varannan 13-årig pojke spelar mer än tre timmar per dag. Förhållandet är det omvända för sociala medier där flickor lägger mer tid än pojkar. 43 procent av 17-åringa flickor är ute på sociala medier mer än tre timmar per dag.

– Ibland målas det upp en bild av en generation som bara tänker på spel och sociala medier. Men när man frågar dem vad de själva tycker så är barn och unga är både medvetna och självkritiska. 
Man tycker att medier tar för mycket tid och det man är mest missnöjd med är att man läser för lite böcker och tidningar, säger Ulf Dalquist.

Kommentera