Forskning

Yrkesengelska viktigt för engelskundervisningen

Yrkesengelska är en del av den vanliga engelskundervisningen på Bygg- och anläggningsprogrammet, visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.
– De lärare som jag har intervjuat vill förbereda eleverna för ett internationellt arbetsliv, säger Katarina Lindahl, doktoranden bakom avhandlingen.

Mer om avhandlingen

* I avhandlingen har Katarina Lindahl undersökt vilken roll yrkesengelska har på gymnasiets bygg- och anläggningsprogram i dag.

* Yrkesengelska handlar om att anpassa undervisningen i engelska till elevens framtida yrke.

* Syftet med studien är att undersöka hur och på vilket sätt yrkesengelska är en del av engelskundervisningen och hur lärarna jobbar med den.

* Avhandlingen består av två delar: den första består av en policyanalys av de tre senaste gymnasiereformerna. Där har Katarina Lindahl undersökt hur yrkesengelska beskrivs och hur det har förändrats. Den andra delen består av intervjuer med sex engelsklärare på fem skolor i Mellansverige.

* Lärarna arbetar med yrkesengelska på många vis. De tolkar och översätter policy, lyssnar på eleverna och vad de vill. Lärarna konstruerar ofta egna uppgifter där ordkunskap är en viktig del, att beskriva och ge instruktioner på yrkesengelska är andra viktiga inslag. 

Katarina Lindahl, fil. lic. vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik på utbildningsvetenskapliga fakulteten, har i sin licentiatavhandling ”Vocational English in Policy and Practice” undersökt hur engelsklärare på fem skolor i Mellansverige använder sig av yrkesengelska. Lärarna, sex till antalet, arbetar alla på Bygg- och anläggningsprogrammet. Förutom intervjuer har Katarina Lindahl gjort en policyanalys av de tre senaste gymnasiereformerna där hon tittat på hur yrkesengelska beskrivs och hur det har förändrats i de tre reformerna.
– Sammanfattningsvis kan jag säga att fem av lärarna använder yrkesengelska som en del av engelskundervisningen. De menar att de bland annat vill förbereda eleverna för ett yrke i andra länder där engelska behövs, säger hon.

Katarina Lindahls definition av yrkesengelska är att läraren anpassar undervisningen i engelska till elevernas framtida yrken, tillexempel genom att använda fackspråk.

– Lärarna plockar in yrkesengelska i klassrummet och jobbar med det där. Andra pratar engelska i verkstaden eller låter eleverna beskriva saker och arbeta med teman. Några elever fick tillexempel skriva ett planförslag på ett nytt bygge åt kommunen på engelska.

Fem av sex intervjuade lärare menar att det är viktigt att översätta den vanliga engelskundervisningen till yrket.

– Arbetsmarknaden är internationell och även i Sverige blir det vanligare med utländsk personal. Då är det nödvändigt med ordkunskap inom det yrke man har, säger Katarina Lindahl.

I den del av avhandlingen som handlar om att titta på olika läro- och ämnesplaner genom åren har Katarina Lindahl sett att ett livslångt lärande, ett internationellt perspektiv och en global identitet är relevanta teman i yrkesengelska. I dagens policy har man frångått en mer generell engelskundervisning för förmån för en mer programanknuten. I Gy 2011 står det också att lärare ska samarbeta med varandra mellan olika ämnen – något som lärarna säger att de inte gör på grund av tidsbrist.

– Det finns inte någon tydlig koppling mellan policy och praktik. Examensmålen är det som används minst och lärarna säger att det beror på att de inte har tid att sätta sig in i dem. De jobbar på så många olika program, en av dem hade 20 olika allt från restaurang till el och bygg. Då blir det självklart svårt att lära sig facktermer för allt.

Lärarna uppger att många av elever saknar bra förkunskaper i engelska vilket gör att undervisningen blir en utmaning och måste individanpassas.

– Det leder till att det blir ännu viktigare att skapa en koppling mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen för att öka motivationen. Lärarna ändrar sina uppgifter efter ha lyssnat på sina elever, uppgifterna görs ofta efter det. Jag fick uppfattningen om att lärarna vill jobba mer tillsammans med andra lärare i det här men att tiden inte räcker till.

Katarina Lindahl arbetar själv som lärare i engelska och religion vid en högstadieskola i Falun. Hon har också undervisat på ett byggprogram och det var där frågan kring yrkesengelska väcktes.

– Jag tycker att det är spännande och med min studie vill jag visa hur policytexter hänger ihop med praktiken, och hur olika lärare arbetar med yrkesengelska på byggprogrammet. Ofta finns det en missuppfattning att elever som läser yrkesprogram inte alls är intresserade av ämnen som matte och engelska. Men det tycker jag är en missuppfattning. Som lärare är det bra om man då kan koppla ihop ämnen och skapa ett sammanhang kring hur ämnen kan höra ihop.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm