marita_cronqvist
Forskning

Yrkesetiken osynlig

Yrkesetiken är osynlig på lärarutbildningarna, visar ny studie. Måste lyftas med begrepp och termer, menar forskaren.

"Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst"

Undersökningen genomfördes inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.

Läs hela avhandlingen ”Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst” 
här.

”Allt lärande innefattar värderingar och etiskt ställningstagande”. Så står det under rubriken ”Yrkesetik” på Lärarnas Riksförbunds hemsida. Lärare projicerar värderingar och tvingas ständigt till yrkesetiska ställningstaganden som bland annat rör elever, föräldrar och prioritering av innehåll i undervisning. 

Men på lärarutbildningarna är yrkesetiken osynlig. Det konstaterar Marita Cronqvist, doktorand vid Högskolan i Borås, som bland annat undersökt inlärning av yrkesetik bland lärarstudenter inom fyra olika lärarprogram under den verksamhetsförlagda utbildningen.

– Trots att man kan se att yrkesetiken genomsyrar vartenda möte med eleverna och all verksamhet, är det ett osynligt begrepp i kursplaner, läroplaner, lagar och lärarutbildningarnas didaktiska planeringar, säger hon.

Förvisso förekommer etik och moral i samtalet – men utan att benämnas. Det gör att yrkesetiken blir osynlig, menar Marita Cronqvist.

– Lärarstudenterna har inga problem att berätta om situationer där moral och etik får betydelse. Men de gör det på ett vardagligt språk.

De tillfällen när etiken finns med, är det inte på ett systematiskt eller analyserande sätt, utan ganska ytligt, berättar Marita Cronqvist.  

Därför efterfrågar hon förändringar inom lärarutbildningar.

– Eftersom yrkesetik genomsyrar all verksamhet, måste det användas på ett medvetet sätt. Och genom att sätta begrepp och termer på yrkesetiken kan vi stärka lärarutbildningen.

Hon har själv utvecklat en didaktisk modell, kallad Didetik, som ska underlätta att synliggöra etiken i planering, genomförande och utvärdering av möten med barnen.

– Den är ett verktyg för att göra etiken synlig och föra samman etik och ämne, för att skapa en helhet, säger Marita Cronqvist.

Kommentera