hamid

Hamid Asghari

| Foto: Karlstad Universitet
Avhandling

Yrkeslärares erfarenheter påverkar undervisningen

Yrkeslärare utbildar och fostrar elever olika beroende på sin egen skol- och yrkeserfarenhet, enligt en doktorsavhandling från Karlstads universitet.

Utöver att hjälpa eleverna genom skolan och vidare till anställning eller studier, försöker yrkeslärarena också fostra medvetna samhällsmedborgare och stolta yrkesutövare. Hur den fostran tar sig uttryck påverkas av lärarens egna livserfarenheter.

Det menar Hamid Asghari vid Karlstads universitet, som följt åtta yrkeslärares arbete och låtit dem berätta om sitt liv.

– Jag blev överraskad av resultatet. Med den omtanke som yrkeslärarna har om sina elever och med det fokus som de har på sina elever blir yrkesutbildningen en vändpunkt i vissa elevers liv, säger han.

Han är förvånad över yrkeslärarnas fostrande relation till eleverna.

– För mig som ingenjör och yrkeslärare var det självklart att mitt främsta uppdrag var att lära ut ett yrke. Men det handlar om så mycket mer. Det är minst lika viktigt med goda relationer, där eleven får bygga upp sin självkänsla innan studietiden är över, säger Hamid Asghari.

Han menar också att det är här som hans studie skiljer sig mot andra. Tidigare forskare har undersökt verksamheten i klassrummet, men inte tagit reda på vilka erfarenheter som ligger till grund för läraren som individ.

– Det man har varit med om påverkar hur man är, det syns även i klassrummet. Och det är viktigt att det får göra det. I samspelet mellan lärare och elever, där man får lära av varandra, skapas en bättre undervisning. Det är jag övertygad om, säger han.

Läs hela avhandlingen Från uppväxt till lärargärning här. 

Kommentera