yrkesprogram
Lärarutbildning

Yrkeslärarutbildningen lockar många obehöriga

Antalet sökande till vårens Yrkeslärarutbildningen vid Malmö högskola har ökat med 45 procent, jämfört med förra våren. Många av de sökande jobbar i dag som obehöriga ute i skolor. 

Söktrycket till vårens utbildningar vid Malmö högskola ökar med 12 procent, jämfört med våren 2014. Det är betydligt mer än i resten av landet. Allra mest ökar ansökningarna till Yrkeslärarutbildningen – med 54 procent.

– Det är roligt eftersom det behövs fler utbildade yrkeslärare. Av de studerande arbetar merparten redan som yrkeslärare, men sakar yrkeslärarutbildningen, säger Pähr Hansson, programansvarig för Yrkeslärarutbildningen vid Malmö högskola.

Utbildningen vänder sig till de som vill jobba som yrkeslärare på gymnasiet. Eftersom den till stor del är nätbaserad så går det att kombinera studier och jobb.

Malmö högskola genomförde en rekryteringskampanj just mot yrkeslärare, som i många fall jobbar utan behörighet på skolorna. Det är troligen den som nu bär frukt.

– Det är också positivt att den här gruppen tillför utbildningen mycket med sin arbetslivserfarenhet. Samtidigt har de mycket att lära sig, och lära om när det till exempel gäller didaktik, bedömning och betygssättning, säger Pähr Hansson.

Yrkeslärarutbildningen är på fyra terminer och omfattar totalt 90 högskolepoäng, varav 20 veckor är praktik eller verksamhetsförlagd utbildning.

Kommentera