Bedömning

Experten: Tänk på det här när du bedömer under pandemin

Kan coronasituationen leda till att lärare blir ”för snälla i betygssättningen”? Och påverkas elevernas kunskapsnivå av viruskrisen? Skolvärlden träffar betygsexperten Per Måhl på länk.