Play Elisabeth Nilfors
Forskning

Mer tillit till lärarna är nödvändigt

Tillit och manöverutrymme för lärare är viktiga frågor för Elisabeth Nilfors, professor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.