Lärmiljö

På språng med Malin Valsö

Psykologen Malin Valsö har studerat den fysiska lärmiljöns betydelse i svensk skola och har nyckeln till hur man ordnar klassrummen för att gynna lärare och elever.