Ämnen-symboler-cmyk
Ämnesföreningar

16 ämnesföreningar – detta gör de

De är ideella föreningar som samlar engagerade lärare och bevakar frågor för respektive ämne, ordnar fortbildningar, samverkar med forskare, inspirerar och erbjuder en möjlighet till kollegialt utbyte. Här är 15 ämnesföreningar att ha koll på.

Sveriges Matematiklärarförening, SMaL 

Relevant ämnesfortbildning. Anordnar varje sommar en uppskattad fortbildningskurs på Mullsjö folkhögskola. 

”Vi har ett stort kontaktnät vad gäller fortbildare, forskare och lärarutbildare. Det nätverket använder vi för att göra en fortbildning som är aktuell och något som efterfrågas”, berättar föreningens ordförande Per Berggren.

Uppmärksammar Pi-dagen.

”Vi önskar göra Pi-dagen till en nationell högtidsdag för matematik. Det är ett lysande tillfälle att göra matten spännande och lustfylld utan några krav på prestationer. Matematiken har tyvärr ett lite större ok att bära än andra ämnen och uppfattas som tråkigt. Det är många lärare som arbetar för att bryta detta, vi tror att Pi-dagen kan visa andra sidor av matten”, säger Per Berggren.   

Svenska Idrottslärarföreningen

Föreningen har funnits sedan 1884 med målet att arbeta för välutbildade lärare i ämnet Idrott och Hälsa i varje årskurs, att elever ska ha Idrott och Hälsa lektioner varje dag samt att lärarutbildningen ska utbilda lärare för alla stadier. Delar varje år ut priset ”Årets Idrottslärare” och ger ut tidningen Idrott & Hälsa sex gånger per år.

Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk

Vänder sig till lärare i svenska som andraspråk och intresserade av ämnet svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande. Ger ut tidningen Lisetten. Senaste numret hade temat ”Att synlig-göra lärandet”. 

Svensklärarföreningen 

Startade 1912 och är Sveriges äldsta ämnesförening. Recenserar böcker och ger ut tidningen Svenskläraren om pedagogik, forskning, språk och barn- och ungdomslitteratur.

Språklärarnas riksförbund

Landets största ämnesförening. För lärare i engelska, tyska, franska, spanska, ryska, italienska, kinesiska och modersmål. Ger ut medlemstidningen Lingua. 

Fransklärarföreningen 

Arrangerar fortbildningskurser i Quebec, Nice och La Rochelle. 

Coordinadora de Asociaciones de Profesores de Español de Suecia

Består av Spansklärarföreningen i Västra Sverige och Spansklärarföreningen i Stockholm. Spansklärarföreningen i Västra Sverige har till syfte att bland annat skapa kontakt mellan lärare i spanska och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte vad gäller spanskundervisning. Man bevakar även möjligheterna till fortbildning för spansklärare.

Biologilärarnas förening

Grundades 1933 och har 800 medlemmar. Ordnar varje år, sedan 1964, Linné-dagarna för elever som läser Biologi 1 på gymnasiet. 50 biologiintresserade elever träffas under fyra dagar för laborationer, föreläsningar och exkursioner. 

Föreningen Lärare i Ekonomiska Ämnen 

För lärare som undervisar i ekonomi, juridik, handel, administration och turism.

Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik 

Föreningen bildades 1933. Referensgrupp och remissinstans åt exempelvis Skolverket. Arrangerar föredrag och möten för medlemmarna.

Föreningen Lärare i Religionskunskap 

Arrangerar konferenser och studieresor riktade till lärare i religionskunskap som gått till Israel, Rom, Aten, Tyskland och Egypten. Ger ut Religion & livsfrågor fyra gånger per år med teman som migration, religion och hälsa, livsfrågor samt religion och vetenskap.

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Arrangerar årligen Rikskonferensen för lärare i samhällskunskap. 

Geografilärarnas riksförening 

Vill främja en levande geografiundervisning inom det svenska utbildningsväsendet. Ger ut Geografiska notiser som utkommer fyra gånger per år.

Historielärarnas förening

Arrangerar varje år fortbildningen Historiedagarna. 

Musiklärarnas Riksförening

Ger ut tidningen Musikläraren som i sitt senaste nummer bland annat tog upp frågan om lärarbristen. Samlar information om forskning och musikpedagogik – avhandlingar, rapporter och artiklar med relevans för musiklärare. 

Sveriges Turismutbildningar 

Verkar bland annat som kompetensresurs i utbildningsfrågor inom turism- och resebranschen gentemot myndigheter och centrala instanser.

Saknar du någon förening i sammanställningen? Mejla oss på Skolvärlden.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm