Annons
”Vi vuxna får inte ducka för fakta eller eventuella obehagskänslor för då bryter vi mot barnkonventionen och sviker barnen”, skriver NO-läraren Emma Ådahl. Foto: Shutterstock

4 enkla sätt: Så ska skolan ge klimatfrågan högsta prioritet

Publicerad 4 november 2019

Relaterat

Debatt ”Varje elev har rätt att få uppfatta vidden av klimatkrisen så att hen ges möjlighet att själva agera och engagera sig”, skriver NO-läraren Emma Ådahl.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC utgör klimatkrisen, tillsammans med förlusten av biologisk mångfald, den absolut största utmaningen mänskligheten stått inför. Framtidsscenarierna är osäkra, men forskarna menar bland annat att extremväder förväntas bli vanligare, vilket påverkar möjligheterna att producera mat. Detta, tillsammans med att varma områden på jorden riskerar att bli helt obeboeliga, kan leda till stora flyktingströmmar som påverkar samhället på ett okontrollerbart sätt. 

Nyligen pekar rapporter på att den globala uppvärmningen går mycket fortare och är mycket kraftfullare än man tidigare trott. Under året har klimatnödläge utropats på flera platser i världen till följd av krisläget. Situationen är onekligen allvarlig och kan komma att utgöra ett direkt hos mot våra barns liv. Sveriges skolelever och förskolebarn kommer att drabbas när klimatet förändras. Vi kan inte längre säkra dem en trygg uppväxt och framtid i våra kommuner.

Det positiva, vilket är extremt viktigt att betona, är att det fortfarande finns hopp om vi lyckas vända utvecklingen. Greta Thunbergs ”skolstrejk för klimatet” har ingen missat. Under hela 2019 har miljontals skolungdomar och klimatengagerade människor världen över demonstrerat och strejkat för att få en kraftfull klimatpolitik på alla nivåer i samhället. En stark folkrörelse som inger hopp.

Detta signalerar till eleverna att frågan inte är särskilt betydelsefull.

Skolan ska arbeta med barns och ungdomars bästa för ögonen (FN:s konvention om barnets rättigheter). Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling (artikel 6:2). Vidare, i läroplan för grundskolan framgår att skolan ansvarar för att elever ska få kunskaper nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (Lgr 11).

Det är hög tid att skolan frågar sig hur barnkonventionen och styrdokumenten ska tolkas i ljuset av klimatkrisen. Vad innebär egentligen barns och ungdomars bästa eller nödvändiga kunskaper i en tid av förändrat klimat? Min farhåga är att undervisande lärare inte lyfter klimatfrågan i tillräckligt stor utsträckning. Detta signalerar till eleverna att frågan inte är särskilt betydelsefull. Orsakerna kan vara många: En inställning att det hör till SO- och NO-ämnena, otillräckliga kunskaper, överbelastning, ointresse, eller en olust inför ämnet. Kanske en rädsla att elever ska känna uppgivenhet eller ett dåligt samvete för att man själv inte gör tillräckligt för att minska sin klimatpåverkan? Konsekvensen blir förhållandevis okunniga elever vars bild av klimatförändringen riskerar att ligga mycket långt från forskningsfronten.

Emma Ådahl.Skolan måste ta sitt ansvar nu. Det är vår skyldighet att ge eleverna adekvata kunskaper och utbildning om den kris vi står inför. Varje elev har rätt att få uppfatta vidden av klimatkrisen så att hen ges möjlighet att själva agera och engagera sig.

Vi vuxna får inte ducka för fakta eller eventuella obehagskänslor för då bryter vi mot barnkonventionen och sviker barnen. Skolledningen i Sveriges alla kommuner bör därför ge frågan om klimatkrisen högsta prioritet nu.

För att öka medvetandet föreslår jag:

  • Ämnesövergripande årstema i kommunerna under 2020.
  • Fortbildning av lärare så att kunskapsnivån ökar.
  • Kuratorer eller hela elevhälsan utbildas i hur de kan stötta elever med klimatångest.
  • Elever informeras om möjligheten att engagera sig i klimatrörelsen.

Emma Ådahl, leg lärare, undervisar åk 7–9 i matematik, NO och teknik

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons