Särskilt stöd

51 miljoner till särskilda insatser

Tillgängligheten i skolan ska öka och lärmiljön för elever med särskilda behov ska förbättras. Det är ambitionen med de 88 projekt som i år får dela på SPSM:s bidrag för särskilda insatser.

Särskilda insatser

Skolhuvudmän kan ansöka om SIS-medel hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten, för bland annat utvecklingsprojekt med inriktning på barn, elever och vuxna med olika typer av funktionsnedsättning.

Läs mer om bidragen här

– Dessa satsningar är viktiga, självfallet för de elever och vuxenstuderande som har en funktionsnedsättning. Men satsningarna är också viktiga för skolans samlade miljö och utveckling eftersom vi menar att insatser för de som har de största behoven påverkar skolan positivt för alla elever, säger Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth i ett pressmeddelande.

Bidragen för särskilda insatser (SIS) går till skolhuvudmän som ansökt om att genomföra utvecklingsprojekt för elever och vuxna med funktionsnedsättning, med målet att skapa tillgängliga lärmiljöer och ökad delaktighet.

Några projekt som får medel är:

  • 750 000 till Hjo kommun för att öka kompetensen kring hur en tillgänglig lärmiljö skapas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • 500 000 till Åsa Gårdsskola i Kungsbacka för arbete med tidig samverkan mellan elev, hem och skola, för att lyckas med alla elever utifrån olika behov och förutsättningar.
Kommentera