tomt-klassrum-810
Lärarbristen

Akut behov av lärare

70 000 heltidslärare måste rekryteras de kommande fem åren och examineringsnivån måste fördubblas. Situationen är nu akut – men det kan bli ännu värre.

Lärarbristen - län för län

Läs om alla läns rekryteringsbehov här

Läs hela Skolverkets rapport här

Rekryteringsbehovet av lärare är de kommande fem åren väldigt stort. Totalt måste 70 000 nya heltidslärare rekryteras under tidsperioden, enligt en prognos som Skolverket tagit fram på uppdrag av regeringen.

– Frågan är inte om läget är allvarligt utan hur allvarligt det är. Utan tillräckligt många utbildade lärare har vi ingen bra skola och utan en bra skola påverkas Sveriges framtid negativt. Det behövs en nationell samling kring läraryrket och det är bråttom, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Rekryteringsbehovet är störst inom grundskola och förskola, som behöver 25 000 respektive 20 000 nya lärare de kommande fem åren. Det behövs dessutom 10 000 gymnasielärare och 4200 speciallärare och specialpedagoger under samma tidsperiod. Resterande drygt 10 000 lärare behövs inom flera yrkesområden, exempelvis Komvux, Svenska för invandrare och gymnasiesärskolan. 

– Lärarbristen är akut. För att möta de omedelbara behoven behöver vi också hitta nya och snabba vägar in i läraryrket, locka tillbaka de lärare som lämnat yrket och göra satsningar på behörighetsgivande utbildning för dem som undervisar utan behörighet, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten från Skolverket påverkas rekryteringsbehovet av i vilken utsträckning lärare arbetar kvar i skolan. Skulle färre lärare hålla sig kvar i skolan så påverkas rekryteringsbehovet markant. En försämring med en procentenhet i alla åldrar skulle till exempel innebära att siffran 70 000 förvandlas till ett behov av 80 000 nya lärare de kommande fem åren.

För att rekryteringsbehovet på 70 000 lärare ska täckas krävs 84 000 nyutexaminerade lärare de kommande fem åren. Det är en fördubbling jämfört med dagens nivåer.  

Beräkningen är gjord med förutsättningen att 95 procent av de examinerade faktiskt börjar jobba som lärare. Dock var det endast 90 procent av de lärarstudenterna som tog examen 2008–2012 som den perioden jobbade inom yrket.

– Dagens prognos visar på ett stort behov av att utbilda fler lärare, men behoven kan bli ännu större. Det har skett en glädjande ökning av intresset för lärarutbildningarna, men det behövs ännu fler som vill bli lärare, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Mer än hälften av rekryteringsbehovet de kommande fem åren finns i de tre storstadslänen. Stockholms län behöver 16 000 – vilket är var fjärde heltidstjänst. Västra Götaland behöver 11 500 och Skåne län nästan 10 000. Men behovet är stort i hela landet. Andra exempel är Kalmar län som måste rekrytera 1600 lärare och Västerbotten vars motsvarande siffra är uppemot 2000.

Kommentera