kommission_full
Foto: Åsa Larsson
Utbildningspolitik

Anna Ekström leder Skolkommission

”Självklart är det fullt möjligt att höja kunskapsresultaten. Men det är bara möjligt om vi arbetar tillsammans.” Det sa Skolverkets generaldirektör Anna Ekström när Skolkommissionen presenterades. 

De sitter i Skolkommissionen

Ordförande, Anna Ekström, Generaldirektör Skolverket

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef Haninge kommun

Erik Blom, börjar till hösten på Östra Reals gymnasium i Stockholm 

Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas riksförbund

Tobias Krantz, doktor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Marika Markovits, direktor Stockholms stadsmission och huvudman för Grillska gymnasiet

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Pasi Sahlberg, visiting professor of Practice Harvard University

Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö stad

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik Stockholms universitet

Björn Åstrand, doktor i historia och dekan för lärarutbildningen vid Karlstad universitet

I dag presenterade utbildningsdepartementets ministrar, Gustav Fridolin (Mp) och Aida Hadzialic (S), direktiven för Skolkommissionen och dess 14 ledamöter. Ordförande blir Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och kommissionen ska ta fram förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet.

– Vi har problem i svensk skola. Inte överallt men på viktiga områden sjunker resultaten. Det är en allvarlig sak som vi måste ta itu med. En annan ödesfråga är att se till att läraryrket är så attraktivt att många söker sig dit och att skickliga lärare stannar kvar, sa Anna Ekström vid dagens presskonferens.

Anna Ekström poängterade att en viktig utgångspunkt för kommissionens arbete är att det faktiskt är fullt möjligt att höja kunskapsresultaten i ett skolsystem.

– Vi har sett andra länder göra det. Självklart är det fullt möjligt. Vi är ett land med stora resurser och vi borde ha bättre resultat i vår svenska skola. Det är möjligt, men det är bara möjligt om vi arbetar tillsammans. Huvudmän, skoledare och lärare men även elever och föräldrar.

Skolkommissionen ska redovisa sina förslag i januari 2017.

Redan i dag genomförs en rad satsningar och utredningar. De sjunkande resultaten diskuteras ständigt. Vad kan en Skolkommission göra som inte redan görs?

– Vi kan ta ett lite mer samlat grepp om de här frågorna. I kommissionen är många av de som är ansvariga inom skolan samlade. Det blir viktigt för oss att ha en dialog med arbetsmarknadens parter och med huvudmännen. Viktigast är utgångspunkten, att det är fullt möjligt att höja kunskapsresultaten, men det kräver en kraftsamling och ett samarbete och det kräver att vi som har olika former av ansvar enas om vad vi ska göra och gör det tillsammans, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

De goda idéer som förs fram i olika sammanhang sipprar inte alltid ner till kommuner och skolor. Hur ska Skolkommissionens förslag få genomslag?

– Det är en klassisk styrfråga och man kan se att olika länder har hanterat det på olika sätt. Det finns länder som satsar otroligt mycket på kontinuerlig fortbildning av lärare. Andra länder satsar mycket på en bred samling och att föräldrar ställer upp. Det finns olika varianter. Om vi ska höja kvaliteten i undervisningen måste vi också höja kvaliteten på de förutsättningar som lärarna får för att bedriva och utvärdera undervisningen på ett bra sätt. Där finns ett stort behov av att se över vad som är statens ansvar, huvudmännens ansvar och lärarnas ansvar.

I kommissionen ingår, förutom Anna Ekström, även de fackliga ordförandena, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö stad, pedagogikprofessorn Jan-Eric Gustafsson och gymnasieeleven Erik Blom. För att nämna några.

– Utgångspunkten för kommissionen var att ha med företrädare för både profession och forskning. Från professionen har vi med företrädare för elevperspektivet, representanter för styrningen av skolan, både kommunala och fristående. Dessutom har vi flera representanter för den pedagogiska forskningen och en expert på offentlig styrning, kommentera utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden. 

Kommentera