anna_ekstrom_

Utbildningsminister Anna Ekström (S) menar att bristen på utbildade lärare är ett av skolans stora problem.

Arbetsmiljö

Anna Ekström: ”Viktigt att bryta den negativa utvecklingen”

Skolverket varnar för den tilltagande lärarbristen och skolsegregationen och vill se en ökad statlig närvaro. Förslaget välkomnas av utbildningsminister Anna Ekström, som menar att problemen är omfattande.

– Att ojämlikheten går åt fel håll och att vi har så pass stor brist på utbildade lärare är skolans stora problem, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till Skolvärlden.

I rapporten ”Skolverkets lägesbedömning 2020” skriver myndigheten att en tilltagande brist på behöriga lärare och en ökad skolsegregation som två avgörande utmaningar för skolan i Sverige. Utvecklingen är oroande, menar myndigheten och föreslår flera åtgärder för att stärka kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten.

Skolverket vill bland annat se riktade insatser för att locka behöriga lärare till skolor med svåra förutsättningar. Dessutom önskar myndigheten att regeringen skapar förutsättningar för en ökad statlig närvaro och föreslår därför regionala kontor runt om i landet.

– Jag tycker att det är ett bra förslag. Inom januariavtalet har vi ju sagt att vi ska ha en regional närvaro. Det kommer att behövas om vi ska skärpa reglerna för antagning till skolan som Björn Åstrand föreslår, säger Anna Ekström.

Björn Åstrands uppdrag har varit att lämna förslag som ska motverka skolsegregation och främja en likvärdig skola över hela landet. Förslaget är nu ute på remiss, tillsammans med Lars Stjernkvists utredning om planering och dimensionering av gymnasieskolan och komvux.

– När det kommer till likvärdigheten har regeringen redan genomfört flera åtgärder som innebär att vi kan hantera ojämlikhetens konsekvenser, till exempel mer pengar till de skolor där behoven är som störst och satsningar på lärarlöner i utsatta områden. Men vårt stora bekymmer, och det som verkligen behövs, är att få igenom förslag som bryter ojämlikheten, säger Anna Ekström. ​

Att Skolverkets nya rapport visar på en tilltagande lärarbrist och skolsegregation är således ingen överraskning. Anna Ekströms förhoppning är dock att kunna lösa problemen så snart som möjligt.

– Hur vi lyckas med det kommer att vara avgörande för vilket samhälle vi kommer att leva i under flera decennier framöver. Därför är det väldigt viktigt att bryta den här negativa utvecklingen, och vi vet att det är möjligt. Elevernas kunskapsresultat sjönk i många år men har nu stigit flera år i rad. Så det går att ändra saker och ting i skolan.

När kan vi se en vändning?

– Jag har inget svar på den frågan. Det första som måste ske är att vi måste se till att ta fram förslag som har en chans att gå igenom i riksdagen och som kan göra skillnad .

– Eftersom vi har haft så många diskussioner om den bristande likvärdigheten och så många rapporter som visar hur dåligt det är med de ökade skillnaderna i svensk skola så skulle jag tro att tiden börjar bli mogen för att riksdagspartierna röstar igenom förslag som kan stärka likvärdigheten. Enligt mig är det uppenbart att det behövs.

Varför är det viktigt att en förändring sker?

– För elevernas skull är det väldigt viktigt att det finns välutbildade och erfarna lärare på skolorna. I synnerhet på skolor där det går elever som behöver mycket stöd. Kvalitén i undervisningen kan aldrig bli högre än den kvalitén som lärarna kan ge och jag är övertygad om att ska vi klara lärarförsörjningen så måste vi se till att läraryrket är attraktivt. Och då måste det finnas en resursfördelning som verkligen säkerställer att pengarna går dit där de behövs bäst, säger Anna Ekström.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm