Annons
Foto: Shutterstock.com

Skolverkets varning i sin bedömning av skolan

Publicerad 16 oktober 2020

Fakta

Läs mer

I rapporten ”Skolverkets lägesbedömning 2020” redovisar Skolverket sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning.

Skolverket genomför sin lägesbedömning vartannat år. Förhoppning är att den ska ge underlag för fortsatt utvecklingsarbete på nationell och lokal nivå för att förbättra likvärdigheten och höja kvaliteten i undervisningen.

Här hittar du hela rapporten.

Relaterat

Ökad statlig närvaro och riktade insatser för att locka behöriga lärare till skolor med svåra förutsättningar. Det är åtgärder som krävs för att lösa den tilltagande lärarbristen och skolsegregationen, anser Skolverket.

Vartannat år avlägger Skolverket rapport och presenterar sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom skolväsendet.  

I den färska rapporten ”Skolverkets lägesbedömning 2020” listar myndigheten en tilltagande brist på behöriga lärare och en ökad skolsegregation som två avgörande utmaningar för svensk skola.

Bilden delas av Svante Tideman, 1:e vice förbundsordförande Lärarnas Riksförbund. Han menar att utmaningarna både påverkar lärarnas arbetsmiljö och hälsa.   

– Det blir en resursbrist ute i skolorna, samtidigt som bördan på lärarna blir allt tyngre när fler och fler arbetsuppgifter staplas på varandra, säger han.

Enligt Skolverket skiljer sig elevernas tillgång till utbildade beroende på var i landet de går i skola och vilken utbildningsbakgrund deras föräldrar har. På skolor med större utmaningar är kompetensen bland lärare generellt sett lägre och på skolor med många brister i undervisningen är det vanligt att en stor andel av lärarna antingen saknar lärarlegitimation eller behörighet i de ämnen som de undervisar i.

Utvecklingen är oroande, skriver myndigheten och hänvisar till att kompetenta och behöriga lärare är en förutsättning för en likvärdig skola och undervisning av god kvalitet.

Svante Tideman.– Legitimerade lärare måste vara grunden för att se till att undervisningen blir så bra som möjligt. Att lärare som inte är behöriga till stor del jobbar med de elever som har sämst förutsättningar är självklart ett jättebekymmer eftersom det leder till ökad segregation och skillnader, säger Svante Tideman.

Vidare varnar Skolverket för att de som examineras inte kommer att räcka till för att möta det närmaste årens ökade behov av lärare. Detta trots att söktrycket till lärarutbildningen har ökat och flera vägar in till yrket utreds. 

Och samtidigt som andelen behöriga lärare riskerar att minska ytterligare har segregationen i grundskolorna tilltagit. Myndigheten ser att resultaten mellan olika skolor har ökat och att vilken skola en elev går i, och hur elevsammansättningen ser ut där, får också allt större betydelse för elevens resultat.

”Skolsegregationen har således en negativ påverkan på likvärdigheten och riskerar att försämra skolväsendets förmåga att kompensera för elevernas skilda förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta drabbar elever med mindre gynnsam bakgrund hårdast”, skriver Skolverket i sin rapport.

För att komma tillrätta med problemen omfattar lägesbedömningen en rad prioriteringar och åtgärdsförslag som enligt myndigheten är avgörande för att stärka kvalitet i undervisningen och öka likvärdigheten.

– Det har pratats om de här problemen länge. Därför tycker jag att det är positivt att Skolverket nu är tydliga med att huvudområdena för förbättring är lärarförsörjning, statlig regional närvaro och resursfördelning, säger Svante Tideman.

Skolverket vill bland annat se fortsatta satsningar på att utöka antalet nybörjarplatser på lärarutbildningen, samt att huvudmännen använder riktade eller stödjande insatser för att stimulera behöriga och erfarna lärare att söka sig till skolor med svåra förutsättningar. Därtill önskar myndigheten att regeringen skapar förutsättningar för en ökad statlig närvaro och ökat statligt ansvarstagande på regional nivå. 

– Att rapporten pekar på att vi måste ha betydligt större statlig styrning och att det ska ske genom att staten kliver ut i regionerna och verkligen ser till att det som sägs från centralt håll sker ute i kommunerna är jätteviktigt, säger Svante Tideman.

Han fortsätter.

– Äntligen har man förstått att det kommunala självstyret har gått alldeles för långt och klämmer fram att staten behöver kliva fram på ett helt annat sätt. Vi tror verkligen på förslaget om att Skolverket ska ha regionala kontor ute i landet för att kunna stödja skolhuvudmännen. Det skulle vara till stor hjälp och få positiva effekter.

På grund av det i dagsläget är för tidigt att dra några säkra slutsatser kring de långsiktiga effekter coronapandemin har på svensk skola har Skolverket valt att inte revidera sin lägesbedömning, trots att den färdigställdes för drygt fem månader sedan. Myndigheten skriver dock att en första uppföljning av elevernas resultat gör dem försiktigt positiva. Det är dock en slutsats som Lärarnas Riksförbund ställer sig frågande till.

– Att Skolverket redan nu säger att de är försiktigt positiva till att resultaten har blivit bättre menar vi är jättefarligt. Vi vet faktiskt inte om kunskapen har ökat bara för att betygen har ökat, man hade inte några nationella prov och det är för tidigt att dra den här sortens slutsatser redan nu, säger Svante Tideman.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons