Annons
Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

”Arbetsmiljöfrågan är för oss mycket större än så”

Publicerad 1 februari 2019

Relaterat

Replik ”Vi kan inte begränsa engagemanget för lärares arbetsbelastning till en teoretisk ansats”, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en replik till tankesmedjan Balans debattartikel på Skolvärlden.

Tankesmedjan Balans gjorde förra året ett viktigt arbete genom att undersöka 290 kommuners budgetar. Det nedslående resultatet visade att man i nio av tio kommuner hittade konkreta besparingskrav på välfärden. 

Det är förstås en stor utmaning att i det läget förbättra lärarnas löneläge. Men vi lärare skulle bita oss själva i svansen om vi tog detta till intäkt för att acceptera ett läge där lärarnas löner tillåts släpa efter. 

Vi kan inte slå oss till ro med att många lärares löner ökat under de sista åren, utan alla lärare måste få en livslön som gör det mödan värt att investera i en lärarutbildning. Alternativet är en permanent lärarbrist, vilket i högsta grad är ett hot mot Sverige som kunskapsnation och i förlängningen äventyrar välfärden. 

Det är tyvärr en alldeles riktig beskrivning av lärarnas situation att vi tvingas springa snabbare i korridorerna. Det är en illustration av en ohållbar arbetsbelastning. Men för oss är det en omöjlig förutsättning att lärare ska få betala för sin egen löneutveckling i form av högre arbetsbelastning. Det är inte ett pedagogiskt problem, det är en felsyn som vi vägrar att acceptera. För, som vi avslutar den artikel som Tankesmedjan Balans refererar, ”Det är en ödesfråga för Sverige att skolan lyckas mota lärarbristen genom en bättre arbetsmiljö och löneutveckling för alla lärare. Endast så kan vi locka de bästa till läraryrket.” 

Nu genomför Lärarnas Riksförbund den så kallade lönekampen. Det betyder att vi under en period sätter särskilt fokus på lönerna och visar på kommuner som för en mer framsynt lönepolitik och på dem som hamnat på efterkälken. Det är väl egentligen inte särskilt uppseendeväckande att en facklig organisation försöker förbättra medlemmarnas lönevillkor. Motsatsen hade varit mer anmärkningsvärd och vi kan förstås inte som föreslås flytta vårt fokus från denna fråga. Vad skulle då hända med lärarlönerna? Så även om vi inte tänker ersätta lönekampen med att ”synliggöra” den så kallade New Public Management-styrningen så har vi tidigare redovisat vår syn på den.  

Vi kan dock inte begränsa engagemanget för lärares arbetsbelastning till en teoretisk ansats – det passar nog bättre för en tankesmedja. Arbetsmiljöfrågan är för oss mycket större och mera jordnära än så. För någon månad sedan presenterades till exempel rapporten Avlasta lärarna och låt dem undervisa. Nu ser vi fram emot det arbete som väntar med att, enligt vårt avtal med SKL från förra året, komma åt den höga arbetsbelastningen. Arbetsmiljön och arbetsbelastningen var helt centrala frågor i förhandlingarna. Enligt avtalet ska det nu ske ett arbete i varje kommun och på varje skola för att se till att varje lärare får en god arbetsmiljö. Det är ett tydligt uppdrag att minska arbetsrelaterad stress och skapa ett mer hållbart arbetsliv. 

Inte heller för detta arbete kan vi acceptera att kommunpolitikerna hävdar att pengar måste sparas in. Det är väl känt att Lärarnas Riksförbund anser att skolan är en nationell angelägenhet. Då får inte kommunala besparingskrav sätta käppar i hjulet för helt nödvändiga satsningar. Nyligen menade SKL att det på bara några års sikt kommer att behövas ytterligare 43 miljarder för att med oförändrad personaltäthet behålla dagens nivå i välfärden. Detta moras kan inte lärarna ta ansvar för, varken med sina löner eller med arbetsmiljön som insats. Vi behöver istället ett stärkt statligt ansvar. Nu utgår vi ifrån att beslutsunderlaget för det statliga huvudmannaskapet för skolan, enligt det så kallade januariavtalet, leder till snabba åtgärder. Det behövs. 

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons