till_asa
Lön

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala

Uppsala kommuns nya lönekriterier som går ut på att för att få högre lön måste lärarna ta på sig mer undervisning har väckt stor oro bland lärarna och ilska hos lärarfacken. Tanken är att lärarna ska bli mer effektiva.

– Som vi ser det kommer det inte att fungera. De här kriterierna är inte verksamhetsnära utan handlar om rent ekonomistiska mål. Vi menar att det är rent hälsofarligt, sa Katarina Reineck, kommunföreningsordförande i Uppsala, till Skolvärlden i september.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet gjorde senare under hösten en anmälan till Arbetsmiljöverket eftersom man anser att kommunen agerar hälsofarligt med sina styrdokument.

Nu har Arbetsmiljöverket kommit med sitt svar. Deras slutsats är att Uppsala kommun inte behöver stoppa de kritiserade lönekriterierna.

– Arbetsmiljöverket säger att de inte kan göra något utifrån sitt regelverk. Enligt lagstiftningen ska arbetsgivaren riskbedöma sina åtgärder och detta är gjort. Arbetsmiljöverket tycker att det är hyfsad kvalitet på riskbedömning och då kan de inget göra. Den risk vi från fackets sida ser har inte skett än, säger Katharina Reineck.

Lärarfacken har också riktat kritik mot kriterierna som de tycker är otydliga och luddiga och krävt att få vara med och definiera begreppen i kriterierna. Detta kan dock inte Arbetsmiljöverket lägga sig, enligt Katharina Reineck.

De nya lönekriterierna är redan i bruk.

– En arbetsmiljöundersökning som gjordes 2017 visade att det redan är en alldeles för hög arbetsbörda bland våra lärare. Utan att säkerställa att man sänker arbetsbördan med anledning av undersökningen, så har man alltså tillfört nya ackordshöjande åtgärder. Alltså lönekriterium som säger att man ska arbeta mera och undervisa mer.

Det är ett orättvist lönekriterium, tillägger hon.

– Våra lärare har idag inte en jämförbar arbetsbörda. Några har det lite lättare, andra lite tyngre vilket gör det orättvis. De som redan har det tungt har inte en chans att omfattas av det här lönekriteriet. Det är djupt orättvist.

– Det är osolidariskt att räcka upp handen nu och säga ”jag kan undervisa lite mer” om det inte innebär att någon annan först har blivit avlastad arbete som du kunnat ta istället. Man inför kriteriet utan att först säkerställa att förutsättningarna på varje skola och för varje individ är likvärdig.

Vad kan ni göra mer från facket sida?

– Vi kommer kalla lärarna för att informera om beskedet och vi måste forma en tydlig LR-politik, inför valrörelsen inte minst. Från politiskt håll måste man säkra upp att inte förvaltningen pressar lärarna ytterligare. Politikerna måste ta sitt arbetsgivaransvar som huvudman – de är arbetsmiljöansvariga. Politikerna måste bekänna färg i den här frågan.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm