helena_dubeck_tid_pengar
Lön

Högre lön? Då måste de undervisa mer

Högre lön till lärare som accepterar mer undervisningstid. Det genomförs nu i Uppsala och facket rasar.
– Verklighetsfrånvänt och rent hälsofarligt, säger Katarina Reineck, LR Uppsala.

I Uppsala finns en plan för lärarnas löneutveckling och tanken är att lönen, i snitt, ska öka med 1200 kronor per år. Men det finns en hake. För att få högre lön måste lärarna ta på sig mer undervisning. Tanken är att lärarna på så sätt ska bli mer effektiva.

Från fackets sida är man mycket kritisk.

– Som vi ser det kommer det inte att fungera. De här kriterierna är inte verksamhetsnära utan handlar om rent ekonomistiska mål. Vi menar att det är rent hälsofarligt, säger Katarina Reineck, kommunföreningsordförande i Uppsala.

Vi ser stora risker med detta

– Kommunen vill uppenbarligen åstadkomma förändring med piska istället för att skapa organisatoriska möjligheter för våra skolor att jobba effektivt. Istället för att ta reda på om resurserna räcker till ökad undervisning så säger man: ni som undervisar mer, ni får mer lön. Vi ser stora risker med detta.

Beslutet togs under sommaren, trots att Lärarnas Riksförbund, tillsammans med Lärarförbundet, motsatte sig det.

Katarina Reineck.
Katarina Reineck.

– Arbetsgivaren anser att detta är avslutat men det gör inte vi. Nu överväger vi att anmäla kommunen till arbetsmiljöverket för vi anser att kommunen agerar hälsofarligt med sina styrdokument.

Utbildningsdirektören i Uppsala, Brigitta Pettersson, försvarar beslutet i Sveriges Radio.

– Eftersom vi ska utveckla arbetsformer som möjliggör att utöka undervisningstiden, inom arbetstiden, så är det ingen ökad arbetsbelastning. Det kan handla om digitalisering, samplanering eller att förbereda lektionerna så det blir minsta möjliga efterarbete, säger hon.

Helt verklighetsfrånvänt, menar Katarina Reineck:

– Men vi diskuterar gärna detta med Birgitta Pettersson. Hittills har vi sagt, du är inte konkret, vad menar du? Om rektorerna skulle skapa möjligheter för lärare att undervisa mer och lärarna säger, ja, jag orkar, då är det väl okej. Men nu förfogar vi inte över omständigheterna. Det är inte tal om att ta bort andra arbetsuppgifter. Hade det legat i förslaget, att titta på vad man kan ta bort för att vi möjligen ska kunna undervisa mer, mot rejäl betalning, då hade det varit en annan sak. 

Hur mycket undervisning en Uppsalalärare har i sin tjänst i dagsläget variera stort, säger Katarina Reineck. Det skiljer sig åt mellan individer och skolor.

– Det är möjligt att vissa lärare skulle kunna öka sin undervisning. Andra kan det absolut inte, de har redan fullt. Därför blir det här är djupt orättvist.

Hon berättar att kommunens låg- och mellanstadielärare vittnar om att de redan idag har alldeles för många kontaktytor med föräldrar och elever och att de inte orkar ta på sig ännu mer.

– Det blir deras möjlighet till återhämtning som går förlorad. Och på högstadiet finns det lärare som undervisar ”bara” 90 elever i veckan, andra kan ha 500. Då kan du omöjligtvis ta 30 elever till. Orättvist!

Det finns också en risk att elevernas undervisning blir sämre, säger hon.

– Arbetsgivaren hänvisar till våra kollektivavtal där det står att vi ska jobba mer effektivt, öka produktiviteten och jobba med högre kvalitet. Men för mig handlar inte det om att kommunen ska tjäna mer pengar, jobba effektiv handlar om att få fler elever att få goda resultat. Men om vi ska ha god undervisningskvalitet – mer tid för varje elev – så måste vi ha mindre undervisningstid, inte mer. Vi kan inte ta fler elever. Detta handlar om ren ekonomism.

Det är ett rent förfärligt sätt att driva skola på. 

Helena Dübeck är biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala. Hon skräder inte orden när Uppsala kommuns lönekriterier kommer på tal.

– Det är ett rent förfärligt sätt att driva skola på. Det man i praktiken säger till oss är att om ni inte tar mer undervisning, i termer av fler grupper, så kommer löneutvecklingen att avstanna. Det känns helt förfärligt när man tittar på den arbetssituation mina kollegor och jag redan befinner oss i. Det finns inget utrymme för mer undervisning, säger hon och tillägger:

– Det här kommer slå mot undervisningskvaliteten men även mot lärarnas hälsa. Vi har redan en situation med mycket negativ stress. Det finns ju ingen tanke att andra uppgifter ska tas bort.

Själv undervisar hon i engelska och samhällskunskap på gymnasienivå.

Skulle du orka undervisa mer?

– Nej, nej, det skulle jag inte klara. Tiden räcker ju knappt till idag för att hålla en kvalitativ undervisning på hög nivå. Det är helt omöjligt.

Hur reagerar dina kollegor?

– Jag blev precis stoppad i trappan av en kollega som sa att det känns som en pungspark. Det är en person som gått ner i tid för att hen inte orkar med en 100-procentstjänst. Och nu vill de att vi jobbar mer!

Kommentera