oecd_lll
OECD

OECD: Lärarlönelyftet är en bra reform

De svenska lärarlönerna släpar fortfarande efter internationellt, enligt en ny OECD-rapport.
Ingångslönerna är goda, men efter en längre tid i yrket halkar lärarna efter.
Räddning enligt OECD? Den statliga satsningen Lärarlönelyftet.

I dag, 13 september, presenterade OECD rapporten ”Education at a Glance”. I rapporten konstaterade organisationen att de svenska lärarlönerna fortfarande ligger efter internationellt. Ingångslönen för svenska lärare är bra och ligger något över OECD-snittet, men efter 10–15 år i yrket halkar svenska lärare efter.

–  Svenska lärares ingångslöner är goda, men under karriären och arbetslivet så halkar de efter. Det är en svag löneutveckling för lärarna. Det är därför som vi tillförde de här tre miljarderna årligen (med Lärarlönelyftet) för att förbättra lärarnas löneutveckling, tillsammans med det arbetet som sker lokalt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Skolvärlden.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tar sifforna på stort allvar.

– Att ingångslönerna höjs är lärarbristen orsak till, det handlar inte om någon strategi eller satsning – utan det handlar om marknadskrafterna. Vill man någonting så måste man ta de här siffrorna på allvar, och fortsätt trycka på. Och det är väl det regeringen försöker göra med de olika lärarlönesatsningarna, säger hon.

OECD valde att kommentera den statliga satsningen Lärarlönelyftet i den nya rapporten, och organisationen tror att satsningen kommer att ge god effekt i framtiden.

– Det har inte riktigt fått effekt i deras siffror, men betonar i sin rapport att de tror att det kommer ge den effekt som den är avsedd för. De tycker att det är en bra reform, säger Helene Hellmark Knutsson.

Helene Hellmark Knutsson menar att trots att det är en ovanlig reform så visar det att det var rätt reform att genomföra.

– Det har också varit väldigt mycket diskussion om att det här skulle ha fördelats på alla lärare och med en mycket lägre nivå. Men då hade vi inte fått upp just löneutvecklingen för lärare över tid.

Då Sverige hade sitt Pisa-ras rekommenderade OECD att investera i lärarkåren, med bra löner och karriärmöjligheter. En av punkterna under pressträffen var just hur regeringen framöver ska arbeta för att nå ett starkare och mer attraktivt läraryrke.

– Det är fortfarande så att en svensk lärare tjänar 87 procent av snittet för en högskoleutbildad, och det ligger något under snittet för OECD-lärare som ligger på 90 procent. Vi måste fortsätta att jobba för att få upp svenska lärares löner om det ska vara ett attraktivt yrke, säger hon.

Vad är det som konkret behöver göras för att göra läraryrket mer attraktivt?

– Dels måste parterna fortsätta att ta ansvar för just löneutvecklingen och det som regeringen ska bidra med är att se till att vi får de nationella professionsprogrammen som Skolkommissionen föreslår, och att man kan använda det som ett sätt just för att få både bättre karriärutveckling men också bättre löneutveckling, säger Helene Hellmark Knutsson och tillägger:

– Mycket av de reformer vi har gjort är på väg åt rätt håll. Sedan är vi mitt uppe i en lärarbrist vilket är tufft för många skolor. Det är därför det är så viktigt att vi nu utbildar fler lärare men också ser till att de lärare vi har får så goda villkor att de stannar kvar. Det finns stora möjligheter nu att verkligen se till att vi når det här målet att alla barn och elever ska möta en behörig och kunnig lärare, oavsett var i landet man bor. De reformer vi nu gör visar ändå att vi tar de rätta åtgärderna och stegen för att skapa ett attraktivt läraryrke.

Åsa Fahlén:

– Ta till exempel LLL så är det många fler som är kvalificerade att ta del av pengarna än vad pengarna räckte till. Så vi har många lärare därute som inte får ta del av de statliga satsningarna och där måste man också se till att göra en satsning. Fler måste ta del av de högre lönerna och även om en del går åt rätt håll så måste vi fortsätta, vi är fortfarande inte på en nivå som gör att det är tillräckligt attraktivt att bli lärare.

Kommentera