Annons

Lärarnas arbetsmiljö: ”En tickande bomb”

Publicerad 25 maj 2018

Relaterat

Arbetstiden räcker inte till för lärarna i Uppsala, visar en ny medarbetarenkät.
Lärare och fack larmar för att den dåliga arbetsmiljön riskerar öka antalet långtidssjukskrivningar.
Nu varnas det för att fler kommuner kan följa Uppsalas utveckling. 

En ny medarbetarenkät som gjorts i Uppsala kommuns grund- och gymnasieskolor under våren visar att fyra av tio lärare (38 procent) i regionen inte hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid, rapporterar Uppsala Nya Tidning

Enkäten ställer bland annat frågor om lärares arbetssituation, motivation och ledarskap. På påståendet ”Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid” svarar 13 procent av lärarna att det ”stämmer mycket dåligt” och 25 procent att det ”stämmer ganska dåligt”. Bara 9 procent av lärarna instämmer helt i påståendet, medan 36 procent tycker att det ”stämmer ganska bra”.

Hans-Eric Lindahl, kommunombud på Lärarnas Riksförbund i Uppsala, ser stora problem med att det finns en press på lärare att hela tiden göra mer och mer, samtidigt som man drar in på stödpersonal på olika sätt.

– Medarbetarenkäten visar på väldigt hög motivation, där ligger lärare bland de högsta. Men när det gäller arbetssituation ligger lärarna bland de lägsta. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv blir det en tickande bomb. Det här riskerar att öka lärares långtidssjukskrivningar, eftersom man har så hög ambitionsnivå och dåliga ekonomiska förutsättningar, säger Hans-Eric Lindahl. 

Lärarnas Riksförbund i Uppsala försöker få politikerna att inse att man inte kan se varje ärende för sig, utan att man måste se kopplingen mellan nya lärarlönekriterier och resultatet av arbetsbelastning. 

Yrket måste vara till för fler än bara stjärnorna.

– Man kan inte lägga på mer undervisning på lärarna, utan tvärtom så måste undervisningen minska för att få utrymme för andra bitar som är nödvändiga, säger Hans-Eric Lindahl och tillägger: 

– Vi måste försöka få fram någonting som förhoppningsvis indikerar att rektorerna inte lägger på mer undervisning. Men det är också sparkrav på skolorna så det finns ju en risk att man hittar på några saker som kommer påverka detta. Vårt uppdrag just nu är att försöka agera om vi ser att något inte stämmer. 

Marcus Larsson och Åsa Plesner driver Tankesmedjan Balans som ofta belyser arbetsmiljöfrågan för lärare och andra yrkesgrupper inom välfärden. Under 2018 har Balans lyft problematiken med Uppsala kommuns nya lönekriterier, som går ut på att för att få högre lön måste lärarna ta på sig mer undervisning, och hur det leder till en försämrad arbetsmiljö.

– Det kan verka som en liten fråga, men det handlar just väldigt mycket om hur man vill få lärare att jobba mer. Det måste komma fram tydligare vad det är som händer där, säger Marcus Larsson.

Uppsalas nya lönekriterium är en fallstudie i hur styrningen av skolan går väldigt fel, menar Åsa Plesner.

Åsa Plesner och Marcus Larsson på Tankesmedjan Balans.

– Uppsala är först med att försöka göra det här till en nedskriven regel, och jag tror att sannolikheten är stor att fler kommuner snart kommer att ta efter, säger hon och fortsätter:

– Vi är ganska få som öppet ställer oss emot att individuella löner, effektivisering och lönespridning är en bra idé. Så det finns inte en tillräckligt stark kraft för en annan utveckling än. Det kan så klart hända saker med avtalsrörelsen nu, men än så länge finns inte den diskussionen. Då är det här en lockande modell som är billig och som befäster den verklighetsbild som många har, men som vi menar bara gör folk sjuka.  
 
I förvaltningens risk- och konsekvensanalys har man tagit upp risken att folk kommer att känna sig pressade att jobba mer, och som åtgärd ska det införas en priolista, som de bland annat använder sig av i Lunds kommun. Detta är något som är väldigt motsägelsefullt, enligt Åsa Plesner.

– Då har man en lönemodell och ett arbetsmiljöarbete som står rakt emot varandra. Om du vill använda priolistan för att få ner din arbetsbelastning, då säger du samtidigt till din lönesättande chef att du inte presterar med lönemodellen. Det är inte seriöst av arbetsgivare att ha en morot åt ena hållet och ett skyddsnät åt det andra. Det säger att Uppsala bara är intresserat av de bäst presterande. Yrket måste vara till för fler än bara stjärnorna, säger hon.
 
Hur ser du på att det är väldigt höga tal på motivation i medarbetarenkäten bland lärare, men när det gäller arbetssituation så ligger lärarna bland de lägsta?
 
– Jag håller med Hans-Eric Lindahl om det han säger. Det är klart att det är fullständigt ohållbart i längden. Tyvärr tar inga kommuner tag i detta i grunden och försöker skapa rimligare avgränsade uppdrag för lärare – utan tvärtom så ökar man på med obehöriga och assistenter, och så ska de lärare som orkar vara kvar i yrket dessutom handleda och arbetsleda samtidigt som de har kvar sitt läraruppdrag, säger Åsa Plesner.

Marcus Larsson:

– Ska man kunna nå en balans mellan krav och resurser så måste man prata mer om den här bakomliggande filosofin. Jag tror inte att det är möjligt att ständigt öka kraven och minska resurserna – och ändå nå balans. Jag tror att politikerna målar in sig ännu längre i det hörn som man började måla in sig i redan 1991, i och med kommunaliseringen och New Public Managementstyrningen av skolan, säger han.

– Om det fortsätter på det spåret så kommer det bara leda till ett ökat problem och att glappet mellan krav och resurser blir större. Vilket får konsekvenserna att fler lärare blir utmattade och ännu färre vill studera till läraryrket.

Skolvärlden har sökt Birgitta Pettersson, direktör för utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun, för en kommentar utan resultat. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons