Annons

Lärarnas arbetsmiljö: ”En tickande bomb”

Publicerad 25 maj 2018

Relaterat

Arbetstiden räcker inte till för lärarna i Uppsala, visar en ny medarbetarenkät.
Lärare och fack larmar för att den dåliga arbetsmiljön riskerar öka antalet långtidssjukskrivningar.
Nu varnas det för att fler kommuner kan följa Uppsalas utveckling. 

En ny medarbetarenkät som gjorts i Uppsala kommuns grund- och gymnasieskolor under våren visar att fyra av tio lärare (38 procent) i regionen inte hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid, rapporterar Uppsala Nya Tidning

Enkäten ställer bland annat frågor om lärares arbetssituation, motivation och ledarskap. På påståendet ”Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid” svarar 13 procent av lärarna att det ”stämmer mycket dåligt” och 25 procent att det ”stämmer ganska dåligt”. Bara 9 procent av lärarna instämmer helt i påståendet, medan 36 procent tycker att det ”stämmer ganska bra”.

Hans-Eric Lindahl, kommunombud på Lärarnas Riksförbund i Uppsala, ser stora problem med att det finns en press på lärare att hela tiden göra mer och mer, samtidigt som man drar in på stödpersonal på olika sätt.

– Medarbetarenkäten visar på väldigt hög motivation, där ligger lärare bland de högsta. Men när det gäller arbetssituation ligger lärarna bland de lägsta. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv blir det en tickande bomb. Det här riskerar att öka lärares långtidssjukskrivningar, eftersom man har så hög ambitionsnivå och dåliga ekonomiska förutsättningar, säger Hans-Eric Lindahl. 

Lärarnas Riksförbund i Uppsala försöker få politikerna att inse att man inte kan se varje ärende för sig, utan att man måste se kopplingen mellan nya lärarlönekriterier och resultatet av arbetsbelastning. 

Yrket måste vara till för fler än bara stjärnorna.

– Man kan inte lägga på mer undervisning på lärarna, utan tvärtom så måste undervisningen minska för att få utrymme för andra bitar som är nödvändiga, säger Hans-Eric Lindahl och tillägger: 

– Vi måste försöka få fram någonting som förhoppningsvis indikerar att rektorerna inte lägger på mer undervisning. Men det är också sparkrav på skolorna så det finns ju en risk att man hittar på några saker som kommer påverka detta. Vårt uppdrag just nu är att försöka agera om vi ser att något inte stämmer. 

Marcus Larsson och Åsa Plesner driver Tankesmedjan Balans som ofta belyser arbetsmiljöfrågan för lärare och andra yrkesgrupper inom välfärden. Under 2018 har Balans lyft problematiken med Uppsala kommuns nya lönekriterier, som går ut på att för att få högre lön måste lärarna ta på sig mer undervisning, och hur det leder till en försämrad arbetsmiljö.

– Det kan verka som en liten fråga, men det handlar just väldigt mycket om hur man vill få lärare att jobba mer. Det måste komma fram tydligare vad det är som händer där, säger Marcus Larsson.

Uppsalas nya lönekriterium är en fallstudie i hur styrningen av skolan går väldigt fel, menar Åsa Plesner.

Åsa Plesner och Marcus Larsson på Tankesmedjan Balans.

– Uppsala är först med att försöka göra det här till en nedskriven regel, och jag tror att sannolikheten är stor att fler kommuner snart kommer att ta efter, säger hon och fortsätter:

– Vi är ganska få som öppet ställer oss emot att individuella löner, effektivisering och lönespridning är en bra idé. Så det finns inte en tillräckligt stark kraft för en annan utveckling än. Det kan så klart hända saker med avtalsrörelsen nu, men än så länge finns inte den diskussionen. Då är det här en lockande modell som är billig och som befäster den verklighetsbild som många har, men som vi menar bara gör folk sjuka.  
 
I förvaltningens risk- och konsekvensanalys har man tagit upp risken att folk kommer att känna sig pressade att jobba mer, och som åtgärd ska det införas en priolista, som de bland annat använder sig av i Lunds kommun. Detta är något som är väldigt motsägelsefullt, enligt Åsa Plesner.

– Då har man en lönemodell och ett arbetsmiljöarbete som står rakt emot varandra. Om du vill använda priolistan för att få ner din arbetsbelastning, då säger du samtidigt till din lönesättande chef att du inte presterar med lönemodellen. Det är inte seriöst av arbetsgivare att ha en morot åt ena hållet och ett skyddsnät åt det andra. Det säger att Uppsala bara är intresserat av de bäst presterande. Yrket måste vara till för fler än bara stjärnorna, säger hon.
 
Hur ser du på att det är väldigt höga tal på motivation i medarbetarenkäten bland lärare, men när det gäller arbetssituation så ligger lärarna bland de lägsta?
 
– Jag håller med Hans-Eric Lindahl om det han säger. Det är klart att det är fullständigt ohållbart i längden. Tyvärr tar inga kommuner tag i detta i grunden och försöker skapa rimligare avgränsade uppdrag för lärare – utan tvärtom så ökar man på med obehöriga och assistenter, och så ska de lärare som orkar vara kvar i yrket dessutom handleda och arbetsleda samtidigt som de har kvar sitt läraruppdrag, säger Åsa Plesner.

Marcus Larsson:

– Ska man kunna nå en balans mellan krav och resurser så måste man prata mer om den här bakomliggande filosofin. Jag tror inte att det är möjligt att ständigt öka kraven och minska resurserna – och ändå nå balans. Jag tror att politikerna målar in sig ännu längre i det hörn som man började måla in sig i redan 1991, i och med kommunaliseringen och New Public Managementstyrningen av skolan, säger han.

– Om det fortsätter på det spåret så kommer det bara leda till ett ökat problem och att glappet mellan krav och resurser blir större. Vilket får konsekvenserna att fler lärare blir utmattade och ännu färre vill studera till läraryrket.

Skolvärlden har sökt Birgitta Pettersson, direktör för utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun, för en kommentar utan resultat. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Så påverkar budgeten dig som lärare

Budget

Riksdagen har röstat igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Så här berörs du som lärare av den.

Annons
Annons

Lärarnas vanligaste frågor till SPSM om betyg och särskilt stöd

Betyg och bedömning

Hur fungerar pysparagrafen, alternativa verktyg, lathundar och strukturstöd vid betygsättning och bedömning?
SPSM:s expert svarar på vanliga frågor om bedömning.

Annons

Åtta rektorer kräver: Erfarna lärare måste få högre lön

Lärarlöner

Åtta rektorer på Ystad gymnasium kräver mer pengar till lärarlöner.
– Det är ett arbetsmiljöproblem att nyanställda får mycket högre lön än erfarna, lojala lärare, säger rektorn Lena Schmidt.

Skolan kraftsamlar för allas rätt att funka olika

Musikhjälpen

Från 3 miljoner 2008, till 74 miljoner förra året. Varje år sedan starten har Musikhjälpen slagit rekord. I år kommer flera initiativ från skolans värld. 

Annons
Annons

Malin skämtar om läraryrket – och fick arbetslusten tillbaka

Arbetsmiljö

Vad har undervisning och stand up gemensamt? En hel del om du frågar läraren och komikern Malin Appeltofft.

Annons

Faktorerna som påverkar ett barn som inte kommer till skolan

Hemmasittare

Alexander Skytte skriver om hur skolan kan arbeta för att förhindra att elever inte kommer till skolan: ”Om vi vill ha tillbaka elever med problematisk skolfrånvaro måste vi vara beredda på att ändra vårt sätt att jobba.”

Nya skollagar att hålla koll på 2019

Lagar

Under 2019 träder att antal lagändringar i kraft som påverkar den som arbetar i skolan. Bland annat blir det krav på mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa.

Här tas tekniken på allvar

NO och teknik

På de flesta skolor för teknikämnet en undanskymd tillvaro och elevernas intresse dalar i takt med att de blir äldre. I Mörrum utanför Karlshamn har man vänt trenden – med hjälp av 3D och en förändrad lärarroll. 

Läraren Pekka, 80: ”Jag kan ju inte bara sitta still”

Intervju

Sin egen stigande ålder och lärarprofessionens sjunkande status till trots vill 80-åriga ämnes-läraren Pekka Persson inte släppa yrket helt. 
– Jag kan ju inte bara sitta still, det är roligare att undervisa, säger han.

Trots att fler tar examen: ”Problem kvarstår”

Gymnasiet

Fler elever tar gymnasieexamen inom tre år på de nationella programmen, visar Skolverket statistik. Men trots ökningen varnar LR:s Åsa Fahlén:
– Skolsystemet som helhet lyckas inte ge alla elever möjlighet att skaffa sig en god skolgång.

Så kan du hantera relationen med eleverna

Relationer

De flesta lärare upplever dagligen hur relationen med eleverna är viktig för att nå goda resultat. Men forskningen visar att de inte alltid är lika bra på att navigera den relationen i praktiken. 

Arbetsuppgifter

Lärarna: ”Vår tid går till annat än undervisning”

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra. Över 80 procent av lärarna använder
delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika aktiviteter, visar en ny undersökning.

Så svarar lärarna om arbetsuppgifter som stjäl tid

Undersökning

Rastvakta, vattna blommor, fixa gardiner, kopiera... Så säger lärarna om de arbetsuppgifter som ligger utanför den egna undervisningen.

Rektorn: Är Skolverkets nya allmänna råd förenliga med skollagen?

Debatt

”Separera inte lärarens ämneskompetens och hens rättighet till bedömning om allmänna råden ska vara gångbara fullt ut”, skriver rektorn Jens S West.

Kommentera

En julsaga

Debatt

”Det lackar mot jul i Fabriken på Ågatan”. Bana 4 i Kungsbacka önskar alla montörer en god jul.

Kommentera

”Så ökar vi kunskaperna i främmande språk”

Debatt

Hur vänder vi den nedåtgående trenden för kunskaper i främmande språk och bristen på behöriga språklärare? ”Prata med barnen om exportens betydelse för Sverige och vilka dörrar språkkunskaper kan öppna för dem! Och satsa mer på språklärare!”, skriver Aino Weber på Tysk- svenska handelskammaren.

Kommentera

Rosa bussen ska öka likvärdigheten i utsatta områden

Digital kompetens

En rosa buss ska få fler mellanstadieelever i utsatta områden att intressera sig för programmering.
– Vi vill bidra till en jämlik utbildning, säger Maria Olsson.

Skolresultaten pekar uppåt i ny rapport

Positiv trend

Fler är behöriga till gymnasieskolan och det genomsnittliga meritvärdet ökar, men bristen på jämlikhet kvarstår. Det visar en ny rapport om grundskolan från SKL.

Sociala medier – därför måste även yngre barn få kunskaper i bild

Debatt

Vi lever med en visuell kommunikation i en omfattning som vi aldrig tidigare har upplevt. Därför måste skolan ta bildämnet på allvar och ge även yngre barn bildkunskaper”, skriver författaren Torhild Elisabet Sandberg.

Kommentera

Rapport: Högpresterande elever saknar utmaningar i skolan

Rapport

Det saknas anpassade utmaningar för högpresterande elever i flera av landets skolor, visar en granskning från Skolinspektionen. 
– Sverige ligger sist i hela världen när det kommer till frågor som rör särskilt begåvade och högpresterande elever, säger pedagogen Mona Liljedahl.

Så förhindrade de hundratals gymnasieavhopp

Avhopp

Satsningen ”Plugga klart” tog sikte på 800 elever i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Resultatet: 720 av dem är kvar i skolan. – Det handlar mycket om att skapa relationer och vara lyhörd, säger Sebastian Wass, en av lärarna som deltar i satsningen.

LR Studs ordförande tar över Saco studentråd

LR Stud

Lärarnas Riksförbunds studerandeförenings ordförande Mimmi Rönnqvist är vald till ordförande i Saco studentråd under verksamhetsperioden 19/20.

Elvira, 18: ”Det är dags att vi börjar tänka på lärarna”

Debatt

”Lärare undervisar Sveriges framtid och det är dags att vi börjar tänka på dem. Lärarutbildningen måste ställa högre krav”, skriver 18-åriga Elvira Löwenadler.

Kommentera

Miljonsatsning på tioårig grundskola i M:s budget

Budget

Inför en timme mer i undervisningstid, utöka satsningen på lovskolan och lansera en tioårig grundskola. Det är några av delarna på skolområdet som återfinns i Moderaternas budgetmotion.

Så fick Västeråsskolan stopp på stöket

Arbetsmiljö

Dagliga konflikter bland eleverna och stök i klassrummet. Lärare och rektorer som slutade på löpande band. Och ett hot om vite på nära en miljon kronor från Skolinspektionen. Det såg inte ljust ut för Vetterstorpsskolan i Västerås – men på ett halvår vände trenden.

Högsäsong för betygsfrågor – det vill lärarna veta

Betygsättning

Det drar ihop sig till betygsättning på landets skolor. På Skolverket märks det genom att fler lärare hör av sig med frågor – och i år har de en lite annan karaktär än tidigare.

De prisas för sitt arbete med nyanlända elever

Språkintroduktion

Tätt samarbete, noga planering och välutbildad personal. Arbetslaget från Blackebergs gymnasium tilldelas priset "Årets lärarlag" för sitt arbete med nyanlända elever.
– Jag hoppas att vi kan inspirera andra, säger studie- och yrkesvägledaren Kristina Salenstedt Linder. 

Efter kritiken: SPSM drar tillbaka adhd-rapporten

NPF

Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport om insatser för elever med adhd har fått kraftig kritik. Nu drar myndigheten tillbaka rapporten.

Så slår jobbstressen mot skolan

Arbetsmiljö

Fyra av tio grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare säger att de haft arbetsrelaterade besvär till följd av arbetet, visar en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket.

SKL: Inför samordnad individuell plan för elever med behov

SIP

Sveriges Kommuner och Landsting vill införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen.

För mycket vardag och för lite matte

Matematik

Hur ska man lära ut matte på bästa sätt i klassrummet? Den frågan har länge varit föremål för en intensiv debatt inom skolforskning. Nu ger en svensk studie svar.

Rösten en bortglömd arbetsmiljöfråga

Arbetsmiljö

Rösten är ett av lärarnas viktigaste verktyg, och problem med den leder ofta till stress och sjukskrivningar. Men skolledarna är förvånansvärt ovetande om sitt ansvar, enligt logopeden och forskaren Annika Szabo Portela.

Läraren: ”Vi får inte ta demokratin för givet”

Projekt

På Jämtlands gymnasium uppmuntras eleverna att starta föreningar och samtidigt värna om demokratin. Arbetet är en del av ett demokratiprojket som skolan startat.
– Det är viktigt att vi inte tar demokratin för givet, säger Camilla Göransson, lärare på skolan. 

Metoo

#ickegodkänt ett år senare: ”Förväntar oss mer”

Metoo

Ett år har gått sedan läraruppropet Ickegodkänt. Läraren och initiativtagaren, Elinor Holmström, berättar om vad som har hänt sedan uppropet och vad nästa steg är för en mer jämställd skola.

Fem tips: Så arbetar du med #Metoo i undervisningen

Metoo

Lärarna uppmanas prata om Metoo och sexuella trakasserier i klassrummet. Men många är obekväma med att lyfta ämnet i undervisningen.
Läraren Annika Sjödahl delar med sig av konkreta tips och lektionsuppgifter till andra pedagoger som vill lyfta det normkritiska arbetet i klassrummet.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Annons