asa_fahlen_3

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, ser positivt på flera av förslagen i utredningen kring en ny lärarorganisering.

Fackligt

Åsa Fahlén: ”Jag hoppas på positivt svar från Lärarförbundet”

LR:s ordförande Åsa Fahlén är positiv till flera av förslagen i utredningen om hur Sveriges lärare kan organisera sig fackligt i framtiden.
– Utredningen lägger en bra grund att arbeta vidare utifrån, säger hon.

Utredningen i korthet

Utredningen kring en ny lärarorganisering innehåller bland annat:

 • Samtliga fackförbund inom utbildningssektorn – som vill det – samlas inom ramen för Saco Utbildning som bland annat ska fungera som en mötesplats mellan lärare och skolledare.
 • Det bildas en facklig organisation för lärare: Sveriges Lärare, och en för skolledare: Sveriges Skolledare.
 • Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund läggs ner.
 • Sveriges Lärare blir en federation bestående av fem förbund med viss självständighet:

Sveriges Lärare i förskolan.

Sveriges Lärare i grundskolan.

Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Sveriges Lärare i staten.

Sveriges Lärarstudenter

 • Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare delar gemensamma lokaler, gemensamma resurser för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, internationell verksamhet, medlemsenhet och IT-stöd inom ramen för Saco Utbildning.
 • En utredning tillsätts för att studera hur studie- och yrkesvägledarna bäst kan organiseras.

För knappt en vecka sedan presenterade Andreas Mörck, LR:s kanslichef, sin utredning om hur en framtida organisering av Sverige lärare kan se ut. Utredningen är ett uppdrag från LR:s kongress i fjol.

I utredningen föreslår Andreas Mörck bland annat:

 • Samtliga fackförbund inom utbildningssektorn samlas inom ramen för Saco Utbildning som bland annat ska fungera som en mötesplats mellan lärare och skolledare.
 • Det bildas en facklig organisation för lärare: Sveriges Lärare, och en för skolledare: Sveriges Skolledare.
 • Sveriges Lärare blir en federation bestående av fem förbund med viss självständighet:
  – Sveriges Lärare i förskolan.
  – Sveriges Lärare i grundskolan.
  – Sveriges Lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
  – Sveriges Lärare i staten.
  – Sveriges Lärarstudenter.

Åsa Fahlén har bjudit in Lärarförbundet och Sveriges Skolledare till diskussioner. Hon och LR:s förbundsstyrelse inväntar nu besked från Lärarförbundet om de vill sätta sig ner i samtal gällande en eventuell ny organisering.

– Utan att låsa sig i alla detaljer hoppas jag på ett positivt svar från Lärarförbundet. Jag har redan fått svar från Sveriges Skolledarförbund om att de är beredda att sätta sig i samtal med oss.

– Jag ser positivt på utredningen, tycker att den är ett bra underlag för fortsatta diskussioner och anser att det ligger jättemycket i de slutsatser som utredaren drar. Men det innebär inte att jag säger ja till exakt det här förslaget. Det finns några punkter som vi behöver diskutera vidare.

En sådan punkt är utredningens förslag att ämneslärarna ska tillhöra olika förbund, beroende på om de arbetar i gymnasieskolan eller grundskolan.

– Den tror jag är den stora frågan både i förbundsstyrelsen och, som jag uppfattar det än så länge, i förbundet. Vi behöver undersöka om det är den bästa lösningen eller om det finns andra alternativ. Ska man dela upp ämneslärarna beroende på om de arbetar på gymnasiet eller på högstadiet bör man vara tydlig med varför man gör det. Kanske finns det andra alternativ.

Åsa Fahlén säger att om Lärarförbundet kommer till Saco finns det, enligt utredningen, ett starkt stöd bland LR:s medlemmar att skapa något som är bättre och starkare än dagens sätt att fackligt organisera lärare.

– Jag ser tydligt att det finns en möjlighet att skapa någonting nytt och tycker att utredningen ger en bra grund för att gå vidare och etablera de nya organisationerna Sveriges Lärare och Sverige Skolledare.

Kommentera