Åsa Fahlén lutar sig mot skåp i skolkorridoren.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, ser Riksrevisionens kritik som ”besvärande”.

| Foto: Jennifer Glans
Pisa-kritiken

Åsa Fahlén: Ta kritiken på allvar

Så säger oppositionen

Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna:
– De svar som Anna Ekström gav på presskonferensen räcker inte. Att det skulle ske bara av misstag, när det dessutom finns dokumenterade varningar inifrån departementet om att det här håller på att ske, de svaren hänger inte ihop. Någon måste ta på sig ansvaret för detta och det framkom inte i dag.

Kristina Axén Olin, skolpolitisk talesperson, Moderaterna:
– Det var ett bortfall på en fjärdedel av eleverna och det såg med säkerhet Anna Ekström också.

Jimmie Åkesson, partiledare Sverigedemokraterna:
”Utbildningsminister Anna Ekström bör faktiskt avgå”, skriver han på Twitter.

Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna:
– Riksrevisionen säger att det inte givits tillräckligt med information till skolor, men jag tror också att det finns en attityd att man inte ska avslöja de svagheter som finns i vissa svenska skolor i landet.

Roger Haddad, utbildningspolitisk talesperson, Liberalerna:
– Det underminerar förtroendet för den viktigaste internationella kunskapsundersökning som Sverige deltar i.

Ebba Busch, partiledare Kristdemokraterna:
– Nu måste regeringen lägga korten på bordet. Man är ansvarig för att ha manipulerat fakta och manipulerat verkligheten, det är klart att det är otroligt allvarligt.

 

LR-ordföranden Åsa Fahlén ser Riksrevisionens kritik mot Pisa-provets urval som besvärande.
– Vi behöver tilltro till de här resultaten och siffrorna om vi ska ta skolans kunskapsuppdrag på allvar, säger hon.

Åsa Fahlén menar att kritiken som Riksrevisionen framför skapar osäkerhet kring den bild som utbildningsminister Anna Ekström (S) tecknade på förmiddagens presskonferens. Utbildningsministern framhöll att svensk skola står stark och att trenden med negativa resultat brutits, men betonade att satsningarna på skolan måste fortsätta.

– När Skolverket och regeringen i dag får kritik för att man kanske inte gjort ett korrekt urval till Pisa-testet blir resultaten med en svag uppgång ifrågasatta, vilket är allvarligt. Vi behöver ha koll på hur kunskapsresultaten ser ut över tid i Sverige.

– Vi har de elever vi har. Oavsett kunskapsnivå måste vi se till att deras resultat stiger. Det finns en risk när elever exkluderas från provet. Då uppstår diskussionen om var gränsen ska dras, och risken för spekulationer om skönmålning ökar.

Hur ser du på Riksrevisionens granskning?

– Det som kommer fram är besvärande. Att kritiken finns och att man faktiskt gör bedömningen att den inte har tagits på allvar och inte följts upp. Och att urvalet anses felaktigt. Efteråt gjordes en granskning som OECD fick titta på, men trots det bedömer Riksrevisionen att reglerna inte följts.

Åsa Fahlén påminner om att Lärarnas Riksförbund krävt att Skolverket inför en nationell mätning och uppföljning av kunskapsresultaten. På så sätt skulle beroendet av de internationella undersökningarna minska.

– Nu förklarade Anna Ekström att i uppdraget som finns om att digitalisera de nationella proven skulle man kunna lägga till ankarfrågor i proven, något vi framfört en längre tid. Hade det gjorts hade kollen varit bättre.

Utbildningsministern underströk också att lärare och rektorer inte ska behöva lägga mer tid på prov.

– Ja, de nationella proven behöver inte bara digitaliseras utan vi måste också bestämma syftet med proven. Jag menar att de också borde fungera som ett betygsankare på skolnivå. Ska de göra det behöver utformningen ses över. En viktig detalj är svårighetsgraden, den ska vara lika stor från år till år och med stöd av ankarfrågor kan man följa kunskapsutvecklingen. Så ser det inte ut i dag. Alla nationella prov behöver ses över, en del kanske kan minska i omfattning.

Kommentera