avtal_0868_ka_ok2
Foto: Kalle Assbring

Avtalet klart – ferietjänsten kvar

Ett tvåårigt avtal för kommunalt anställda lärare blev på torsdagkvällen undertecknat av de fackliga organisationerna och arbetsgivaren SKL.

– Den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse har varit lärarnas arbetstid. Jag är nöjd över att vi har lyckats värna den och se till att lärarna har kvar sina ferietjänster, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.
Avtalet ger de kommunalt anställda lärarna 3,5 procent i löneökningar under två år, fördelat på minst 2,0 procent 2010 och minst 1,5 procent 2011. Dessutom förbinder sig parterna till att ta initiativ lokalt som förbättrar skolans resultat.
De lärare som i lokala avtal tecknar sig för semestertjänst kan få ytterligare lönetillägg på upp till 1 500 kr i månaden.
– Men det är viktigt att det är ferietjänst som är grunden för lärarnas anställning. Det är att börja i fel ände om man hoppar direkt till att göra avvikelse från den så kallade bilaga M, som reglerar lärares arbetstid med ferier. Först ska man diskutera hur man förbättrar resultaten i skolan, sedan kan man diskutera arbetstiden. Det är viktigt att inte blanda ihop mål och metod, säger Metta Fjelkner.
Alla lärare har under de senaste åren fått göra mer av allt. Skolan är en mycket pressad organisation. SKL har under en lång tid drivit förändringar av lärares arbetstid.
– Jag hade önskat att vi kommit längre i frågan om det ökade undervisningsuttaget men det får vi arbeta vidare med framöver. Nu måste vi fokusera på att förbättra skolans resultat och kvalitet för elevernas skull, säger Metta Fjelkner. Avtalet ger också de kommunalt anställda lärarna två ytterligare månader med föräldrapenningstillägg, från dagens tre månader till fem månader.

Det nya avtalet gäller drygt 210 000 kommunalt anställda lärare och gäller från den 1 april 2010 till den 30 april 2012, det vill säga 25 månader.

Kommentera