Fackligt

Framgång för lärarfacken i Norge

Den norska lärarstrejken blåstes av efter att arbetsgivarsidan släppt kravet på avskaffad förtroendetid. Fackförbundet Utdanningsforbundet beskriver utgången som en seger.

– Det var oerhört viktigt att motparten inte lyckades driva igenom den förändringen, säger Bo Jansson, ordförande LR till Skolvärlden.

Skolvärlden har följt den norska konflikten sedan den startade i slutet av juni månad. Konflikten innehöll flera delar, men det stora missnöjet grundades i arbetsgivarsidans förslag att införa 7,5 timmar arbetsplatsförlagd arbetstid istället för den förtroendetid lärarna har idag.

– Norge tvingades ta till strejkvapnet för att säkra lärarnas arbetssituation, säger Bo Jansson.

Lärarnas arbetstid och hur den ska fördelas har tidigare varit på tapeten i både Sverige och Danmark. I Sverige lyckades facken och SKL komma överrens utan konfliktåtgärder 2010. I Danmark ledde en kontroversiell lockout från arbetsgivarna 2013 till impopulära förändringar i lärarnas arbetstidsvillkor, trots att tiotusentals människor demonstrerade för att visa lärarna sitt stöd.

Tror du att sådana här krav kommer att dyka upp igen, i den svenska avtalsrörelsen?

– Med tanke på vad som hände i Danmark kan vi förstås inte vara helt säkra. Men att genomdriva en sådan förändring mot lärares vilja är förödande, och jag tror att svenska arbetsgivare inser att det inte är vad svensk skola behöver. Vi behöver satsa all kraft på att höja yrkets status, höja lönerna, öka jämlikheten och höja elevernas resultat. Några andra fighter har Sverige inte råd med, säger Bo Jansson.

Om de norska lärarna röstar igenom det nu lagda förslaget träder avtalet i kraft i augusti 2015.

Kommentera