bosse_lillpuff
Kommentar

”Leg-förslag river inte upp reformen”

Det är otroligt viktigt att man inte gör undantag från legitimations- och behörighetsreglerna när det gäller tillsvidareanställningar, kommenterar LR-ordförande Bo Jansson.

I och med lärarlegitimationsreformen krävs legitimation för att en lärare ska kunna bli tillsvidareanställd och få sätta betyg, med undantag för vissa lärarkategorier. Om legitimerade lärare saknas kan en icke legitimerad lärare anställas, dock högst under ett år i taget.

På grund av bristen på lärare föreslog regeringen i förra veckan att det ska bli möjligt att anställa en icke-legitimerad lärare i upp till tre år, givet vissa förutsättningar. Lagändringen ska, om den går igenom, träda i kraft den 1 juli 2016.

– Hade det handlat om att riva upp reformen, då hade jag reagerat mycket kraftigt, kommenterar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

– Men grunden är den samma som tidigare och det är otroligt viktigt att man inte gör undantag från det. För att arbetsgivaren ska kunna tillsvidareanställa lärare och för att dessa självständigt ska få ansvara för undervisningen och sätta betyg så måste man vara legitimerad. Någon förändring på det föreslår inte regeringen och det är viktigt att klarlägga.

Enligt regeringens förslag ska den förlängda anställningstiden bara röra ämnen där det råder brist, exempelvis biologi, kemi och teknik. Läraren i fråga ska ha ämneskunskaper motsvarande de som krävs för att bli behörig i ämnet och dessutom delta i en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)för att läsa in en behörighetsgivande lärarexamen.

– Undantaget skulle alltså innebära att man kan anställa dessa personer under en något längre period än vad som anges idag, ett eller två år extra i ämnen där det är svårt att hitta lärare och där personen läser inom KPU. I just de fallen är jag beredd att titta på regeringens förslag och se om det kan vara möjlighet att göra undantag, säger Bo Jansson.

Kommentera