jan_bjorklund
Foto: Mikael Lundgren

Björklund: ”Det behövs ett läslyft”

Regeringen startade Matematiklyftet för att stärka elevernas låga matteresultat, men även läsförmågan faller i mätningarna. Ett läslyft skulle hjälpa till att vända utvecklingen, anser utbildningsminister Jan Björklund. I dag presenterar hans regeringskollegor en mindre lässatsning för unga inom idrotten.

– Det behövs och det pågår redan på många platser i landet. Jag har mött en oerhörd medvetenhet bland lärare om att man måste lägga om undervisningsmetodiken och lägga mer fokus på läsning. Diskussionen pågår och många fortbildar sig, men ja, vi behöver lyfta även läsning, sa Jan Björklund tidigare till Skolvärlden.

På nationell nivå?

– Något i den riktningen, men läsningen är inte lika krisartad. Resultaten i matte har ju sjunkit i 25 år och är exceptionellt låga. Flest elever misslyckas med matte. Det är inte riktigt samma situation för läsning, men vi behöver även här upprätta en traditionell undervisning och inte lämna över den till eleverna själva.

När är det dags för ett läslyft?

– Det får vi se.

I dag torsdag presenterar biträdande utbildningsminister Maria Arnholm (FP) och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) en tvåårig lässatsning på 3 miljoner kronor till Statens Kulturråd. Pengarna ska främja läsandet bland idrottande flickor och pojkar genom ett samarbete mellan idrottsföreningar och region-, läns- och folkbiblioteken.

 

 

Fakta om svenska elevers läsförmåga

PIRLS

I den senaste internationella lässtudien PIRLS 2011 föll svenska fjärdeklassares läsförmåga för tredje gången på tio år, men Sverige är ännu över EU/OECD-snittet.

Framför allt sjunker förståelsen av sakprosa. Resultatet för skönlitterära texter motsvarar tidigare mätningar.

Flickors resultat faller mest, men de läser fortfarande bättre än pojkar.

PISA

Internationella studien PISA 2009 mätte läsförståelsen hos femtonåringar. I den hade andelen svenska elever som inte klarar basnivån för läsförståelse, ökat från 13 till 18 procent. Basnivån anses vara grundläggande för fortsatt lärande.

Bland pojkar är andelen högre – en fjärdedel – och de har tappat mer än flickor. I tidigare mätningar har svenskars läsförståelse legat över snittet, men inte längre. PISA 2012 presenteras i december.

Källa: Skolverket

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm