lasande_barn
Läslyft

Utökat läslyft i vårbudgeten

Regeringen satsar ytterligare en halv miljard kronor på att vidareutbilda 40 000 lärare inom ramen för Läslyftet. Målet är att förbättra elevernas läsförståelse efter katastrofresultatet i den internationella Pisa-studien. 

Regeringen lägger fram vårbudgeten i morgon, men flera skolsatsningar i den har redan presenterats tidigare. För knappt en månad sedan stod det klart att regeringen lägger 2,3 miljarder kronor per år på mindre klasser, fler speciallärare och fler lågstadielärare i det man kallar ”lågstadielyftet” – den enskilt största satsningen i vårbudgeten.

I december presenterades ”läslyftet” i spåren av svenska elevers katastrofresultat i läsförståelse i Pisa 2012. Då omfattade satsningen drygt 300 miljoner kronor för 2014-2018, men nu ökar regeringen insatsen med ytterligare 500 miljoner kronor.

Från början var reformen tänkt att fortbilda svensklärare i grundskolan och gymnasieskolans första år från och med i höst i läs- och skrivutveckling, men med hjälp av budgettillskottet ska även lärare i andra ämnen som NO och SO få ta del av utbildningen.

Läslyftet ska fungera på samma sätt som Matematiklyftet, det vill säga att utvalda lärare utbildas och sen får utbilda sina kollegor.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm