Budgetproposition

Skolan dominerar Borgs budgetprop

Skolsatsningar tar merparten av pengarna som satsas  i den vårbudget som Anders Borg presenterade på onsdagen. Men inga pengar läggs på höjda lärarlöner.

Budgeten innehåller inga stora överraskningar, skolsatsningarna är kända sedan tidigare. Den största enskilda utgiftsposten är det så kallade lågstadielyftet som kostar två miljarder kronor om året från och med 2015. 

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, menar att alla satsningar regeringen gör på utbildningsområdet står och faller med satsningar på lärares löner och arbetsvillkor.

– Om utbildade lärare ska vilja stanna kvar i yrket är förbättringar av arbetsvillkor och löner centralt, och för att studenter ska välja att utbilda sig till lärare är det likadant. Läraryrket måste ligga på en annan lönenivå och ha bra villkor i övrigt, säger han.

Här sammanfattas skolinnehållet i budgetpropositionen.
Läs vad Skolvärlden skrivit om enskilda satsningar i de relaterade artiklarna.

Lågstadielyft
Här ingår förslag på mindre klasser, fler speciallärare, obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1 för läsning, skrivning och matematik samt det nya kunskapsmålet för årskurs 1 att alla ska kunna läsa och förstå enklare texter.

Tioårig grundskola
En utredning ska se över hur en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder ska kunna införas med start läsåret 2017/18.

Förstärkning av förskolan
Mindre grupper, fler platser på förskollärarutbildningen, ett förskolechefslyft och ökad tillsyn från Skolinspektionen.

Mer matematikundervisning
En timme mer matematik per vecka i årskurserna 7-9 från och med läsåret 2016/17.

Förstärkt sommarskola och läxhjälp
Huvudmän ska ha skyldighet att erbjuda sommarskola och läxhjälp.

Mer stöd till nyanlända elever och andra med liknande behov
Nyanlända elever ska få tre timmar extra undervisning i svenska per vecka under sina första fyra år i svensk skola. Det är en fördubbling av de två år som nu genomförs som försöksverksamhet.

Mindre administration och mer studiero i klassrummet
Mer extern rättning av nationella prov, digitalisering av nationella prov, en utredare ska ta fram förslag på hur studieron kan förbättras inom grund- och gymnasieskolan.

Betyg från fyran
Betyg i årskurs fyra och fem, en gång om året, från och med läsåret 2016/17.

Utvecklad gymnasial yrkesutbildning
En utredning tittar på dimensionering, utbud och innehåll i yrkesutbildningen.

Fler platser på lärarutbildningen
Fler platser på förskollärarutbildningen, grundlärarutbildningen F-3, ämneslärarutbildningar i matematik, NO och teknik samt speciallärarutbildningen, från och med 2014.

Examenspremier
Examen mot speciallärare eller specialpedagog ska belönas med 75 000 kronor per student. Examen mot ämneslärare i matematik, teknik och NO ska belönas med en premie på 25 000 kronor per ämne.

Utökat läslyft
Fler lärare ska delta i läslyftet.

Stärkning av rektorernas ansvar och pedagogiska ledarskap
En utredning ska föreslå åtgärder.

Höjt studiemedel
Studielånet höjs med 1 000 kronor per månad.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm