ulrikasoffa
Foto: Elisabeth Ohlson-Wallin
Partiets kommundagar

C mot betyg i fyran – vill utvärdera

Centerpartiet är mot betyg i årskurs fyra och vill ha en utvärdering av betygsreformen för årskurs 6. Trots det kommer partiet att rösta för tidigare betyg i riksdagen eftersom det ingår i en uppgörelse inom Alliansen.

Centerpartiets skolpolitik lyftes ur flera aspekter under partiets kommundagar i helgen.

– Vi talade mycket om ledarskapets betydelse för skolan, och det handlade förstås mycket om det politiska ledarskapet, men också om rektorernas och lärarnas professionella ledarskap, säger Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Andra viktiga skolfrågor på bordet var hur skolan kan bli mer likvärdig över landet och hur moderna digitala läroverktyg och fjärrundervisning skulle kunna underlätta detta.

Dessutom diskuterades förstås Alliansens uppgörelse om att införa betyg i årskurs fyra. I SVT:s valkompass i augusti svarade 49 procent av Centerpartiets riksdagskandidater att de inte vill införa betyg i årskurs 4, mot 44 procent som var för införandet. Mönstret bekräftas av en enkätundersökning som Lärarförbundet genomförde under kommundagarna, där 70 procent av de tillfrågade kommunrepresentanterna svarade att de var mot införandet av betyg i årskurs 4.

– Vi har stämmobeslut på betyg i årskurs 6 som nu är infört, och vi har en överenskommelse med övriga Allianspartier om en satsning på bland annat speciallärare och tioårig grundskola, där även betyg i årskurs fyra är med. Vi jobbar i en konstellation där man får igenom vissa frågor och måste kompromissa om annat. Vi vet vad Centerpartiet tycker, men har en förståelse för uppgörelser, säger Ulrika Carlsson.

Så egentligen vill partiet ha kvar nuvarande situation med betyg i årskurs 6?

– Det är känt att vi skulle vilja det, men vi har vunnit andra saker i uppgörelsen och vi behöver stå fast vid sina uppgörelser såvida det inte kommer fram uppgifter som gör att vi helt måste omvärdera det vi tidigare tagit ställning till.

Ulrika Carlsson berättar att partiets skolpolitiker fortfarande läser och analyserar vad remissinstanserna sagt om att införa betyg i årskurs fyra.

 – Vi har sett i remissvar och i rapporter att det finns stark efterfrågan på att utvärdera betygsreformen i årskurs 6. Vi hade frågan uppe och vi kommer att fortsätta att diskutera hur reformen ska följas upp, men att reformen ska följas upp är det naturliga. När vi hade regeringsmakten följde vi hela tiden upp reformernas utveckling.

Trots att införandet av betyg i årskurs 4 möter stark kritik från många håll kommer partiet att hålla fast vid överenskommelsen vid en omröstning i riksdagen.

– Ja, men sen är det viktigt att göra uppföljningen så att vi har den som grund för beslutet. Vi i Centerpartiet vill ju också lyfta andra frågor när det gäller betygen. Till exempel skulle vi vilja se att elever kan överklaga sina betyg eftersom det är en fråga om myndighetsutövning, men man behöver diskutera förutsättningarna för det. 

Kommentera