erik_berg_luf_debatt

Erik Berg, utbildningspolitisk talesperson för Liberala ungdomsförbundet.

Debatt

”Det är dags att förstatliga skolan”

Debatt ”Svensk skola är för viktig för att läggas i händerna på felprioriterande kommunpolitiker”, skriver Erik Berg, utbildningspolitisk talesperson för Liberala ungdomsförbundet.

Miljardpaket till kommunerna kommer bli årets julklapp. I alla fall om de politiska utspelen som nu präglar debatten fortsätter resten av året. Partier från höger till vänster tävlar i att visa handlingskraft och ansvarstagande genom att buda mer och mer. 

Att ta ansvar på riktigt handlar dock inte om att kasta pengar på ett dåligt system som behöver förändras i grunden. Januariavtalet öppnar redan för ett statligt huvudmannaskap. Det är dags att förstatliga skolan.

Vem drabbas hårdast av att den kommunala ekonomin inte går runt? I kommun efter kommun får skolan ta smällen för ett svårt ekonomiskt läge, och ”lösningen” från riksdagen tycks förbli samma som alltid: Riktade bidrag. Öronmärkta pengar som tvingar skolor landet över att anpassa sig efter löjligt specifika krav och därutöver premierar stora och välbärgade kommuner, som med sina gigantiska organisationer relativt enkelt kan uppfylla kraven i fråga.

Det senaste exemplet på detta är statsbidragen för lärarassistenter. Det krävdes att mottagande kommun eller enskild huvudman finansierar minst hälften av de anställdas lön själv. Bidraget innebär alltså att den som redan har råd att anställa en lärarassistent får en till på köpet, medan de med svagast ekonomi och störst utmaningar blir utan.

Svensk skola är för viktig. För viktig för att läggas i händerna på felprioriterande kommunpolitiker. Det är orimligt att ha en av världens högsta skattesatser bara för att skicka iväg pengar ut i kommunerna med obegripliga öronmärkningar. Det bästa beslut vi kan ta för ekonomin, våra lärare och våra elever är att förstatliga huvudmannaskapet över svensk skola. 

Reformen hade varit bra för kommunernas ekonomi. Skola och utbildning är den enskilt största budgetposten sammanlagt i Sveriges kommuner. Skulle staten ta det finansiella ansvaret för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningarna kan kommunernas utgifter minska med upp emot 200 miljarder kronor. Denna drastiskt höjda utgift i statsbudgeten skulle delvis behöva täckas med minskade bidrag till kommunerna, men med tanke på det tidigare nämnda krånglet som kommer med statsbidragen är detta helt försvarbart.

Reformen är också bra eftersom den möjliggör välbehövda ändringar av skattesystemet. Kommunernas skattebas kommer från inkomstskatt på arbete, den sämsta sortens skatt. Den bromsar ekonomisk tillväxt och missgynnar människor som arbetar. Tar staten istället över finansieringen och exempelvis inför enhetlig moms på 25 procent, en betydligt mindre tillväxthämmande skatt, kan och bör kommunerna sänka den kommunala inkomstskatten.

Utöver de ekonomiska argumenten är det också bäst för skolverksamheten med statligt huvudmannaskap. Höjd status för lärare, att Skolverket och Skolinspektionen kommer närmare verksamheten, och att resurserna faktiskt går dit de behövs som mest – inte till de rikaste kommunerna.

Liberalerna har tjatat om denna fråga i många år, men med kommunernas nya ekonomiska kris går förslaget från rimligt till nödvändigt. Det är dags att förstatliga skolan och bollen ligger hos Stefan Löfven.

Erik Berg, utbildningspolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera