elev
Debatt

”Elevernas inflytande är inte problemet”

Debatt Liberalerna vill minska elevers inflytande på undervisningen. Freddy Grip (V), utbildningspolitisk talesperson i Stockholm slår ner på förslaget:
”Skolan är elevernas arbetsplats så självklart ska de ha inflytande över den”, skriver han.

Liberalerna förfasas över elevernas inflytande i skolan när det i själva verket är deras egen politik som har skapat problemen. Det är inte skollagens skrivningar utan det marknadsexperiment som skolan är utsatt för som är orsaken.

Skolan är elevernas arbetsplats så självklart ska de ha inflytande över den. Det är dessutom så att elever lär sig mer om de upplever reellt inflytande över undervisningens innehåll och utformning. Att detta är fastslaget i skollagen är bra och betyder faktiskt inte att det är eleverna som fattar alla besluten. I samma lag slås nämligen fast att lärarna har ansvar för undervisningen.

Marknadsexperimentet med fritt skolval har skapat just de problem som Liberalerna försöker lägga över skulden för på elevernas inflytande. Genom att låta skolorna konkurrera om eleverna för att klara sin ekonomi – samtidigt som eleverna konkurrerar om platserna till de populäraste skolorna med sina betyg – har det skapats en kultur där det förekommer otillbörliga påtryckningar från både föräldrar och rektorer.

Dessa påtryckningar är ett problem. Lärarnas Riksförbund gjorde år 2014 en undersökning där 7 av 10 lärare uppgav att föräldrar försökt påverka deras undervisning. Påverkan kommer också från rektorerna; i en annan undersökning uppgav var femte lärare att deras rektor någon gång försökt få dem att sätta högre betyg. Detta är inte resultat av elevernas inflytande, utan av en marknadsstyrd skola.

Liberalerna, som haft ansvaret för skolan i åtta år, har dessutom gjort det näst intill omöjligt för eleverna att få inflytande i och med de nya kursplanerna. Dessa är så till bredden fyllda att lärarna har svårt att hinna med, och än mindre finns det utrymme för eleverna att ha inflytande över arbetet. Detta resulterar i en politisk detaljstyrning som knappast är önskvärd.

Marknadsstyrningen skadar lärarnas autonomi och gör deras möjligheter att agera professionellt mycket mindre. Detta slås fast bland annat i Fredrik Anderssons avhandling Marknaden och skolan. Problemet är alltså inte elevernas inflytande utan Liberalernas skolpolitik.

Freddy Grip (V), utbildningspolitisk talesperson, Stockholms stad

freddy_grip_vansterpartiet

Freddy Grip (V), utbildningspolitisk talesperson, Stockholms stad.

Kommentera