tensta_kopia

Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M) och Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M) skriver hur skolsegregationen kan minska och kriminalitet förebyggas..

| Foto: Mostphotos
Replik

”Det är inte det fria skolvalet som leder unga in i kriminalitet”

Replik ”Vi måste vara beredda att införa många åtgärder för att alla elever ska lyckas”, skriver företrädare för Moderaterna i en replik.

I en debattartikel skriver Gunilla Svantorp (S) och Fredrik Sammeli (S) om den ökade skolsegregationen och att den kan leda till att unga mister sina liv. Svantorp och Sammeli skyller på det nuvarande skolsystemet och att barn delas upp beroende av föräldrarnas inkomst, språkkunskaper och utbildningsnivå och att en starkt bidragande orsak till skolsegregationen är att skolans verksamhet har kommit att handla om börsnoteringar och vinstuttag.

Vi delar skribenternas oro över skolsegregationen som har ökat sedan Socialdemokraterna kom i regeringsställning. Vi delar däremot inte uppfattningen kring vad den ökade segregationen beror på.

Enligt oss och många insatta forskare är den största anledningen till skolsegregationen, vår boendesegregation. Sammansättningen i våra skolor styrs till stor del av att barn går i den närmsta skolan, varför att komma till rätta med bostadspolitiken borde vara en prioriterad fråga. Men både när det gäller boendesegregationen och bättre skolkvalitet, har socialdemokraterna inga förslag.

Vi har stora problem i allt för många skolor. Så många som 23 grundskolor lyckas inte ge ens hälften av grundskoleeleverna behörighet till gymnasiet. De skolor som har störst kvalitetsproblem har också svårt att rekrytera lärare. Därför införde vi i alliansregeringen ett särskilt lönetillägg för de lärare som väljer att arbeta i utanförskapsområden. Men det räcker inte.

Den betygsstatistik som kom i förra veckan visar att så många som 16 500 ungdomar lämnade grundskolan i våras utan gymnasiebehörighet. Det är en tragedi. Utan att ens klara grundskolan är framtiden mörk.

All forskning visar att ska vi göra något för att minska risken för att unga hamnar i utanförskap, missbruk, kriminalitet och arbetslöshet, är det att se till så att alla går ut grundskolan och helst även gymnasiet. Så är det inte idag.

Ungdomskriminaliteten har ökat kraftigt sedan socialdemokraterna tog över regeringsmakten. Inga förslag kring hur vi kommer till rätta med detta har S presenterat eller kring hur vi får bukt med bristande integration i landet. Nu finns 16 500 elever som inte fick gymnasiebehörighet i våras, tyvärr en grupp som riskerar att hamna i arbetslöshet, utanförskap eller värvas till kriminella gäng.

Vi måste vara beredda att införa många åtgärder för att alla elever ska lyckas. Duktiga skolledare och lärare, fler timmar i skolan, obligatorisk läxhjälp, lovskola, elever måste få gå om årskurser, tidiga insatser när vi ser behov, höga förväntningar, listan kan göras lång. Men vi måste också vara beredda att stänga dåliga skolor.

Ett aktivt skolval, där alla familjer förmås välja skola som passar, tillsammans med åtgärder för de skolor som inte lyckas, då först kommer vi att minska skolsegregationen och förebygga mot kriminalitet.

Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M)

Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M)

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm