debatt1

”Skolmisslyckanden leder allt för ofta till arbetslöshet och att framtidstron uteblir”, skriver debattörerna Gunilla Svantorp (S) och Fredrik Lundh Sammeli (S).

| Foto: Shutterstock
Debatt

”Ett segregerat skolsystem kan leda till att unga mister sina liv”

Vi nås av alarmerande rapporter om hur skolsegregationen ökar i Sverige. I värsta fall skapar skolsegregationen områden där kriminella gäng ser sin möjlighet att rekrytera unga. Det är ett växande samhällsproblem som måste brytas, skriver debattörerna Gunilla Svantorp (S) och Fredrik Lundh Sammeli (S).

Om det är någonstans där livschanser ska utjämnas och orättvisor bekämpas, så är det i skolan. I takt med att utbildning har blivit en rättighet för alla har vi kunnat lyfta och utveckla Sverige till det land vi är idag.

Men samtidigt ser vi alltså hur nuvarande skolsystem delar upp barn baserat på ekonomisk och social situation. Utifrån föräldrarnas inkomst, språkkunskaper och utbildningsnivå. Det innebär att vi misslyckas med ett av skolans viktigaste uppdrag, det kompensatoriska som alltså ska se till att alla barn får rätt förutsättningar att lyckas i skolan.

Det som är så problematiskt med den växande skolsegregationen är att vi skapar ett samhälle som delar upp människor. I förlängningen leder det till att problem förstärks i vissa områden. När barn med störst behov hamnar i samma skolor riskerar utmaningarna att växa. Skolmisslyckanden leder allt för ofta till arbetslöshet och att framtidstron uteblir. Det i sin tur skapar en farlig grogrund för kriminalitet.

Vi vill förändra systemfelen, inte lappa och laga ett dåligt system.

En starkt bidragande orsak till skolsegregationen är att skolans verksamhet har kommit att handla om börsnoteringar och vinstuttag.

På 90-talet genomförde den moderata regeringen friskolereformen. Den lovade ökad valfrihet och större variation. Såhär 28 år senare är det uppenbart att reformen som skulle ge föräldrar och elever större möjlighet att välja skola istället har skapat ett system där skolor väljer barn och där barn blivit en handelsvara precis som på vilken marknad som helst. I fokus står nu marknaden istället för alla elevers rätt till en skola där de ges möjligheter att lyckas och där det ställs höga förväntningar.

Vi har i riksdagen försökt göra upp med skolsegregationen genom att ställa krav på en allsidig social sammansättning av elever. Tyvärr röstades det ner. Men vi ger inte upp.

Ska vi minska segregationen måste en första åtgärd vara att fastställa att syftet med skolans verksamhet självklart är bildning och kunskap. Inte att barn och deras kunskaper ses som marknadsvaror och affärshemligheter. Det är helt orimligt och något vi fortsätter kämpa med att få majoritet för i riksdagen. Vi vill förändra systemfelen, inte lappa och laga ett dåligt system.

Så länge själva segregationen är kvar kommer problemen aldrig att lösas.

Vi har också sett till att det blir hårdare straff när man begår brott. Det är bra, men det räcker inte.

Vi måste också se till att rekryteringen till gängkriminaliteten minskar och för att lyckas med det måste hela samhället arbeta ännu bättre förebyggande. Polis, föräldrar, socialtjänsten, förskolan, skolan, fritidsverksamheter och alla vuxna tillsammans. En helt avgörande och grundläggande faktor är att skapa en skola där alla barn lyckas och ges samma möjligheter att se positivt på framtiden.

Gör de inte det kan den kriminella banan med snabba pengar vara väldigt lockande.

I budgeten för nästa år avsätter vi mer pengar till skolan och även specifika resurser där utmaningarna är som störst. Men så länge själva segregationen är kvar kommer problemen aldrig att lösas.

Om man hårdrar det så kan ett segregerat skolsystem vara orsaken till att en ung människa mister sitt liv i ännu ett grovt gängdåd. Vi kan inte ha samhällsstrukturer som gör det enkelt för kriminella att utnyttja samhället. Det är dags att göra upp med ett skolsystem som möjliggör segregation och förstärker ojämlikheten. Alla barns rätt till jämlika livschanser är vårt främsta fokus.

Gunilla Svantorp (S) ordförande i utbildningsutskottet

Fredrik Lundh Sammeli (S) ordförande i justitieutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera