Annons
Agneta Söder, intressepolitisk utredare, Autism- och Aspergerförbundet, Anki Sandberg, förbundsordförande Riksförbundet Attention, Jiang Millington, sammankallande Skolpolitiskt forum Riksförbundet Attention, och Ulla Adolfsson, förbundsordförande Autism.

”Skolverket diskriminerar NPF-elever utan att det syns”

Publicerad 29 september 2020

Relaterat

Debatt ”I den akuta situation som råder för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver krafttag göras för att garantera deras lagstadgade rätt till utbildning”, skriver debattörerna.

För första gången omfattar Skolverkets nationella årliga statistik över skolresultat enbart kommunala skolor, eftersom friskolorna numera omfattas av sekretess och inte behöver redovisa resultat. Trots det drar Skolverket slutsatsen att det går bättre för Sveriges skolor. Särskilt nöjd är man över att resultaten ökar för alla elevgrupper. Alla elevgrupper som det förs officiell statistik över, vill säga.

Att det förs statistik i flera led över nationaletniskt ursprung, familjers ekonomi och akademiska utbildningsnivå anses märkligt nog inte alls problematiskt. Att föra statistik över hur rättigheterna för elever med funktionsnedsättning efterlevs, däremot, anses strida mot etiska principer och rädsla för att sådan registrering skulle kunna användas för att förtrycka och förfölja människor med funktionsnedsättning. Detta cirkulära resonemang har blockerat debatten. När vi påpekat det orimliga i att inte följa upp hur det går för elever med funktionsnedsättning i skolan har vi fått svar att det inte går, eftersom det saknas officiell statistik. Det förs alltså inte statistik med motiveringen att inte diskriminera och för att det inte görs går det att diskriminera utan att det uppmärksammas.

Riksförbundet Attention och Autism- och Aspergerförbundet samlar tillsammans drygt 33 000 medlemmar och vi representerar Sveriges i särklass största, osynliggjorda elevgrupp. De med någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autism och adhd. Våra medlemsundersökningar visar att elevresultaten sjunker. Autism- och Aspergerförbundets skolenkät avslöjar att 2018 års katastrofalt låga 45 procent som nådde gymnasiebehörighet sjunkit till nytt bottenrekord i år, 43 procent.

Vi ser inte heller att situationen kommer att bli bättre de kommande åren då kommunala huvudmän över hela landet kräver att skolor minskar sina kostnader och utgifter under täckmanteln att skolor behöver effektivisera verksamheten. Konkret innebär det nästan alltid att extra anpassningar och särskilt stöd dras in för de elever som är i störst behov av hjälp för att klara sin skolgång. På så sätt slår man undan benen för många av de drygt 76 000 elever som statistiskt sett har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utbildningsskulden för den här gruppen är enorm, och kommer att öka ytterligare på grund av coronapandemin. Riksförbundet Attentions enkät från maj i år visar att närmare 80 procent av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkats negativt av pandemin. Redan i lågstadiet har cirka hälften av barnen med autism i olika grad problematisk frånvaro. I högstadiet har sådan frånvaro för elevgruppen ökat till närmare 70 procent. 

Sverige har vid upprepade tillfällen uppmärksammats internationellt, av bland annat OECD, EU och FN och kritiserats för den systematiska diskriminering som elever med funktionsnedsättningar utsätts för i grundskolan. Det är ovärdigt ett land som Sverige att vi ens ska behöva strida för en sådan fundamental mänsklig rättighet som den till utbildning. Att 63 procent av elever med autism inte når gymnasiebehörighet strider mot både barnkonventionen och funktionsrättskonventionen.

I den akuta situation som råder för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver krafttag göras för att garantera deras lagstadgade rätt till utbildning. Vi ser ett antal nödvändiga steg:

  •  Att nationell statistik tas fram över elevgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i behov av särskilt stöd.
  •  Att sådan nationell statistik ligger till grund för en tillräcklig resursfördelning för att säkerställa dessa elevers rätt till utbildning.
  •  Att lösa den systematiska diskrimineringen i skolan som drabbar elever med adhd och autism på grund av de svårigheter som deras funktionsnedsättningar medför.

Alla människor har ett unikt värdefullt liv. Ett samhälle som låter prestationer avgöra människovärdet ger sig ut på ett sluttande plan där rätten till ett bra liv villkoras.

Ulla Adolfsson, förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet
Jiang Millington, sammankallande Skolpolitiskt forum Riksförbundet Attention
Anki Sandberg, förbundsordförande Riksförbundet Attention
Agneta Söder, intressepolitisk utredare, Autism- och Aspergerförbundet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons