elev_ensam_klassrum
NPF

NPF-elever hårt drabbade av krisen: ”Tuffaste situationen någonsin”

Coronakrisen har slagit hårt mot elever med NPF, enligt en ny rapport från Riksförbundet Attention.
Nu oroas organisationen över följderna om åtgärder inte sätts in.
– Många räds över att det ska bli ett förlorat skolår, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Riksförbundet Attention – en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga – genomförde i slutet av mars en enkätundersökning riktad till personer med NPF och deras anhöriga för att kartlägga hur man har påverkats av den rådande coronasituationen.

Enkätsvaren visar på att redan kända problem som bristande stöd från skola har förvärrats under coronakrisen. 

Hela 62 procent av de 2 050 svarande uppger att skola och förskola har påverkats och mer än 80 procent av de svarande anger att hem- och familjesituationen påverkats av de effekter som krisen medfört. 

Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, berättar att man redan tidigt under krisen fick signaler från familjer som kände stor oro över situationen i skolan.

– Många elever med en neuropsykiatrisk diagnos har redan innan coronapandemin haft en problematisk skolgång ochatt hastigt nu klara studierna på egen hand på gymnasiet har inneburit enorma utmaningar för många ungdomar, säger hon.

Rapporten visar att när skolor stängs ner och stödåtgärder dras in så hamnar ansvaret på föräldrarna – och i det här fallet utan någon som helst förberedelse.

– Väldigt många har problem med det som har uppstått och att familjerna inte har fått någon förberedelse för det. Den nya situationen har lett till att man tappar viktiga rutiner och nu när allting plötsligt ska ske hemma så blir det utmanade, säger Anki Sandberg och fortsätter:

– Många föräldrar oroas för vad som kommer att hända med elever som går sista året på gymnasiet och om ens barn kommer att klara att få godkänt och de efterföljande effekterna. Många räds över att det ska bli ett förlorat skolår.

Enkätsvaren visar även att många familjer upplever att skolan har gett ett dåligt stöd i förändringen och Riksförbundet Attention tycker att det är märkligt att det tidigare stödet bara försvinner.

– Samtidigt ser det oerhört olika ut runt om i landet kring hur man lyckas leverera stöd till eleverna. Vi står inför en otroligt tuff utmaning just nu där väldigt många elever blir utan det stöd som man har rätt till. Det här är den tuffaste situationen någonsin för den här gruppen. Det är för att det inte har funnits någon förberedelse.  

Hur upplever ni situationen för den här elevgruppen på grundskolan?

– Det är inte en lika stor utmaning i grundskolan. Där ser vi de gamla vanliga utmaningarna där många har svårt i skolan. För grundskoleeleverna, där det inte har blivit någon förändring, rullar det fortfarande på ett annat sätt. Tidigare skolenkäter som vi har gjort 2017 och 2019 visar att elever med NPF har en högre frånvaro, har svårt att hänga med utan stöd och därför behöver väldigt många av de hjälp med olika anpassningar.

Anki Sandberg påpekar samtidigt att hon har förståelse för att många lärare känner sig handfallna i den rådande situationen.

– Det är så klart oerhört tufft även för lärarna. Samtidigt kan det inte fortsätta som nu, konsekvensen för den här elevgruppen kan bli förödande i slutändan.

För att vända på situationen efterlyser Attention bland annat följande åtgärder:

  • Mer anpassad information så att alla kan förstå de regler och begränsningar som införs. Personer med språkstörning har särskilda behov.
  • Utökad möjlighet till rådgivning på distans från BUP, psykiatrin och socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
  • Pedagogiskt stöd både till barn och föräldrar när undervisning ska ske i hemmet.
  • Distansundervisningen ska vara anpassad till barnets funktionsnedsättning.
  • Barn i behov av särskilt stöd ska kunna få komma till skolan och få den hjälp de behöver under ledning av kunniga lärare.
  • Fullföljt planerade vård- och stödåtgärder. Erbjud fullgoda alternativ och distansmöten.

Vad riskerar att hända om man inte satsar på de här åtgärderna?

– Risken är stor att eleverna inte klarar av att få godkänt och då har vi en massa elever som måste gå om i skolan. För de elever som går sista året på gymnasiet är det här en stor påfrestning. Samtidigt tycker jag att det finns en större ödmjukhet när vi har haft kontakt med myndigheter och politiska beslutsfattare. Man förstår att det här behövs för att ta sig igenom den här krisen. Så jag är lite hoppfull.

Kommentera