anna_ekstrom_referenser

Utbildningsminister Anna Ekström (S).

| Foto: Kristian Pohl/Regeringskanslietf
Elevurval

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Skolvärlden rapporterade på tisdagen om rektorer som försöker utröna om barn som söker till deras skola har särskilda behov och i så fall inte erbjuder dem lediga platser på skolan. Det var Linnea Lindquist, rektor på Hammarkullsskolan F-3 i Angered som först berättade om företeelsen på twitter, och därefter har flera rektorer och lärare fyllt i och bekräftat att det pågår.

Utbildningsminister Anna Ekström säger att hon vet att det finns skolor som väljer bort vissa elever, men just det här var något nytt som hon reagerar starkt på.

– Det här gör mig riktigt upprörd. Jag har ju varit med ett tag och tycker att jag borde ha sett det mesta, men att man tar referenser på barn är ingenting som jag stött på tidigare. Däremot har jag ju läst de studier som visar att barn med särskilda behov riskerar att missgynnas. Både i kommunala skolor och fristående, men i större utsträckning i fristående, säger hon.

Hon vill inte spekulera i orsakerna till varför rektorer väljer att försöka kringgå turordningsreglerna på det här viset.

– Jag kan bara konstatera att skolor ska inte välja barn, barn ska välja skola, säger hon.

Anna Ekström referar till Björn Åstrands utredning om likvärdig skola, och förslaget om en gemensam antagning för alla skolor som presenteras där, som en tänkbar lösning på problemet med skolor som väljer bort elever man ser som kostsamma.

– Med en gemensam antagning så finns ju inget utrymme för rektorer att bestämma vilka barn som ska gå på den egna skolan, utan då kommer det genomföras av en myndighet. Han presenterar en lösning på det här. Nu är utredningen ute på remiss och vi får se vad remissinstanserna säger, säger hon

Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiske talesperson, fördömer även han den praktik som beskrivs av de båda rektorerna i Skolvärldens artikel.

Roger Haddad (L)
Roger Haddad (L)

– Det är mycket allvarligt att det här förekommer, och det är inte förenligt med skollagen att agera på det här sättet. Finns det plats på skolan och en elev har sökt dit ska den självklart få gå där, och även få det stöd som man har rätt till enligt skollagen, säger han.

Han har inga förslag på hur politiken skulle kunna komma tillrätta med problemet.

– Det är ett väldigt svårt problem att komma åt. Skollagen gäller ju alla huvudmän, men det kommer väl tyvärr alltid finnas skolor som tar till den här typen av knep för att minska sina kostnader, säger han.

Liberalerna ska titta på Björn Åstrands samtliga förslag under remisstiden, men Roger Haddad är tveksam till att de erbjuder den lösning som krävs i det här fallet. Istället vill han fokusera på att granska huvudmännen.

– Problemet här är att rektorer väljer bort elever. Vi behöver en bättre uppföljning kring skollagen för att komma tillrätta med den här. Statens sätt att följa upp det är ju Skolinspektionen, och idag granskar de allt färre skolor på grund av att de fokuserar på riskskolor. Många andra hamnar under radarn, säger han.

Anna Ekström hoppas ändå att riksdagen ska kunna enas om att genomföra förslagen i likvärdighetsutredningen.

– Jag har gott hopp om att vi ska hitta en bred politisk samsyn om de här förslagen. Vi behöver stärka likvärdigheten i den svenska skolan och vi behöver se till att skolvalet fungerar, säger hon.

Kommentera