linnea_lindquist_referenser_kopia

Linnea Lindquist är grundskolerektor och skoldebattör.

Debatt

”Roger Haddad förstår inte problemet med skolans styrning”

Debatt ”Det grundläggande problemet är inte att rektorer ”tar referenser” på elever. Det grundläggande problemet är den osunda skolmarknaden”, skriver rektorn Linnea Lindquist.

Jag skrev en rad med tweets den 8/6 om att rektorer på fristående skolor kontaktat mig för att få information om elever som sökt plats på deras skolor. Det visade sig att jag är inte är ensam om att ha blivit uppringda med liknande frågor. Lärare och rektorer vittnar om att de har samma erfarenhet.

Det förekommer på både kommunala och fristående skolor, vilket inte är konstigt eftersom skolan är marknadsutsatt vilket innebär att alla skolor konkurrerar på samma marknad. Det grundläggande problemet är inte att rektorer ”tar referenser” på elever innan de fattar beslut om skolplacering, det grundläggande problemet är den osunda skolmarknaden.

Roger Haddad uttalade sig i Skolvärlden över att han blir upprörd när han läser att det går till på detta sätt vilket är en rimlig reaktion från en politiker med ansvar för utbildningspolitiska frågor. Roger Haddad missar dock vad som är det egentliga problemet – nämligen skolans styrning.

Placeringsbeslut på en fristående skola kan inte överklagas vilket vårdnadshavare kan göra på en kommunal skola om de anser att skolplaceringen strider mot kommunens regler. Björn Åstrand har i sin utredning om en mer likvärdig skola lagt fram en rad förslag om skolval som skulle lösa en liten del av problemet med dagens brist på likvärdighet. Roger Haddad säger i Skolvärlden att han är tveksam till Björn Åstrands förslag och den lösning han presenterar för att komma åt problemet är ökade kontroller av friskolor.

Den enda lösningen är att reformera skolans styrning i grunden

Ökade kontroller från Skolinspektionen är inte lösningen på problemet utan lösningen är att ändra systemet i grunden så att incitamenten för att agera på detta sätt försvinner.

Jag och många med mig anser att skolan är till för eleverna och att det är eleverna som ska välja skola. Vi ska undervisa de elever vi får, inte de elever vi väljer som Björn Dahlman uttryckte så klokt på twitter för en tid sedan.

Elever som är i behov av stöd är resurskrävande samtidigt som aktiebolagsägda koncernskolor har krav på sig att leverera vinst till sina aktieägare. När en skola får in resurskrävande elever så riskerar det att påverka vinstmarginalen. Det är naivt att tro att utländska riskkapitalister som äger aktier i svenska skolor skulle bry sig om eleverna.

En annan aspekt på detta med att efterfråga information om elever inför skolplacering är att det påverkar en skolas rykte och varumärke om det börjar elever på skolan som uppfattas som stökiga elever.

Vi måste förstå att den enda lösningen är att reformera skolans styrning i grunden så att fokus hamnar på elevernas rätt till utbildning. Roger Haddads lösning om ökade kontroller kommer inte att lösa några av skolans problem, det kommer snarare att förvärra dem.

Syftet med mina tweets var att visa på problemet med att skolan är marknadsutsatt och det är marknadsstyrningen som diskussionen måste handla om.

Linnea Lindquist, rektor och skoldebattör

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm