Annons
Foto: Roland Lundgren/Emil Hedman

Förslaget: Slut med kösystem till populära skolor

Publicerad 27 april 2020

Fakta

Utredningens förslag

  • Inför ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare och alla huvudmän deltar.
  • Ta bort kösystem, utgå från syskonförtur, geografiskt baserat urval, kvoter för att främja en allsidig social sammansättning av elever, eller förtur till en skolenhet med högre årskurser (skolspår eller verksamhetsmässigt samband).
  • Kommunerna har ett större ansvar än enskilda huvudmän, något utredningen funnit över tid genererar betydande merkostnader. Det bör påverka den så kallade skolpengen.
  • Slå samman flertalet riktade statsbidrag till ett sektorsbidrag för skolan.
  • Låt Skolverket etablera en regional organisation för att säkerställa ett aktivt och nära samarbete med huvudmännen i varje region.

Relaterat

Idag lämnades utredningen om likvärdig skola till regeringen.
– Staten måste ta ett större ansvar, säger utredaren Björn Åstrand.

Björn Åstrands uppdrag har varit att lämna förslag som ska motverka skolsegregation och främja en likvärdig skola över hela landet. När han överlämnar sin utredning till regeringen gör han det i tidstypisk stil: via en tv-skärm. Från datorn i arbetsrummet hemma i Västerbotten läser han upp bakgrunden till likvärdighetsutredningen.

Björn Åstrand på länk.– Grundskolan skapades i en strävan att lämna det så kallade parallellskolesystemet, där man gick i olika typ av skola baserat på vilka yrken föräldrarna hade. Man byggde en sammanhållen skola där alla skulle få en likvärdig utbildning och den svenska skolan blev känd för god likvärdighet och goda resultat. Så är det inte längre. Idag spelar familjebakgrunden stor roll för eleverna resultat, och den betydelsen tycks öka. Elever med bättre studieförutsättningar tenderar att gå i skolor med bättre kvalitet. Vi ser framväxten av en modern version av parallellskolesystemet, säger han.

Flera av förslagen i utredningen är som hämtade ur de båda lärarfackens önskelistor: Bort med kötid som urvalskriterium för att komma in på en skola, inför en gemensam tidsperiod för att söka skola, och se till att tydlig information på rätt språk om de skolor som finns att välja på når vårdnadshavarna, är några exempel.

Åsa Fahlén– Vi har ju suttit med i expertgruppen för den här utredningen, och mycket spinner också vidare på det som skolkommissionen tidigare kom fram till, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén, som välkomnar utredningens samlade förslag.

– Vi ser väldigt positivt på förslagen. De skapar en möjlighet för en mer långsiktigt hållbar skola för alla elever i hela landet, säger hon.

Utbildningsminister Anna Ekström har ända sedan hon tillträdde posten sagt att just frågan om likvärdighet i skolsystemet är något hon vill lägga kraft på. Men på måndagen är hon tydlig med att inte mycket kommer hända i den här frågan så länge coronapandemin pågår.

Anna Ekström– Att få påverka likvärdigheten i skolsystemet var helt avgörande för att jag skulle tacka ja när Stefan Löfven kallade mig att ingå i regeringen. Men just nu är hela mitt och regeringens fokus på att hantera coronakrisen, säger hon till Skolvärlden.

Regeringen gör därför ingen egen bedömning av förslagen i nuläget men skickar dem remiss, för att kunna plocka upp processen längre fram när läget har förändrats.

– Vi hoppas att remissinstanser och även övriga riksdagspartier ska ta sig tid att gå igenom förslagen, så att vi längre fram kan diskutera hur vi tillsammans ska lösa de här stora problemen för svensk skola, säger hon.

Förslagen möts redan med blandade reaktioner från övriga partier i riksdagen. Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni är positiv till de mesta i utredningen, men tycker inte att man ska avskaffa köerna. Istället tycker hon det kan räcka med att maximera kötiden.

– Vi menar att det fyller en funktion med kösystem men det ska inte vara möjligt att anmäla sig så tidigt som i dag, säger hon till DN.

Kristdemokraterna är desto mer skeptiska till utredningen, och hårdast i sin kritik är Moderaternas skolpolitiska talesperson Kristina Axén Olin:

– Det här är döden för valfriheten i den svenska skolan, säger hon till DN.

Åsa Fahlén på LR ställer sig frågande till de kraftfullt negativa reaktionerna från högerpartierna.

– Jag har faktiskt lite svårt att förstå varför det skulle vara så kontroversiellt. Man låser fast sig i den här oerhört tråkiga diskussionen om friskolor eller inte. Det här handlar inte om det. Vi har både offentliga och privata skolor, men systemet för styrning och skolval fungerar inte idag. Det spär på bostadssegregationen i samhället. Tanken med de här förslagen är att man ska kunna önska skola, men systemet ska motverka segregationen. Det borde inte var så kontroversiellt, säger hon till Skolvärlden.

Björn Åstrand fick själv frågan på presskonferensen om det här inte var ett dråpslag mot friskolorna, någon han bestämt tillbakavisade.

– Nej det tycker jag inte alls att det är. Det här är ett sätt att se till att vi får legitima grunder till skolvalet, säger han.

På en punkt är Åsa Fahlén kritisk. Utredningen hade även i uppdrag att se föreslå åtgärder för ett ökat statligt ansvarstagande och finansiering av skolan, men Björn Åstrand säger att det behövs en separat utredning för den frågan.

– Vi tycker att man skulle tagit det steget nu. Det finns ganska mycket utrett redan så vi tycker att det hade varit bra om utredningen vågat ta det steget redan nu.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Åsa Fahlén: ”Var är höstplanen för lärarna?”

Terminsstart

Lärare som återvänder till jobbet vittnar om arbetsgivare utan plan för att skydda personal och elever från smitta och överbelastning. Lärarnas Riksförbund är kraftigt kritiska.

Annons
Annons

Facket räknar med besvärlig skolstart

Corona

Pandemin och ett lapptäcke av åtgärder runt om i landet bäddar för en orolig skolstart.

Annons

Därför ska lärare använda normkritik

Stockholm Pride

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor

Bevakning

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

Annons
Annons

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons