Annons

Lärarfacken: Förbjud kötid för att få in elever på friskolor

Publicerad 26 februari 2020

Relaterat

Lärarfacken vill ändra antagningen till friskolor genom att ta bort kötid som urvalskriterium – för att minska skolsegregationen.
– Det är inte svårt att genomföra och det är alldeles självklart att vi ska göra det, säger skolexperten Per Kornhall. 

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skriver på DN debatt om problemen med det nuvarande svenska skolsystemet och hur det ökar segregationen. 

Lärarfacken presenterar tre förslag för att minska skolvalets segregerande effekter:

  • Inför en skolvalsperiod där man får söka till en skola under en avgränsad tidsperiod.
  • Samtliga vårdnadshavare måste ges information om de skolor som finns att välja på.
  • Kötid som urvalskriterium ska inte vara tillåtet.

”Genom att reglera om skolvalet med en skolvalsperiod kombinerat med förändrade urvalsregler och ett större offentligt ansvarstagande för att ge alla vårdnadshavare likvärdig information kommer de segregerande effekterna att minska. Det är mer än hög tid för politikerna att agera”, skriver facken i debattartikeln.

Åsa Fahlén.

Åsa Fahlén säger till Skolvärlden att hon tycker att det är på tiden att Sverige skapar ett system som fungerar för alla elever över hela landet.

– Man pratar i dag om ett fritt skolval, men det är inte speciellt fritt. Det används och är utformat på ett sätt som faktiskt gör det mindre fritt. 

För lärare och studie- och yrkesvägledares del medför dagens system tuffa villkor ute på skolorna. Det blir svårare att leverera en likvärdig och högkvalitativ utbildning och samtidigt leva upp till det kompensatoriska uppdraget, menar Åsa Fahlén. 

– Förslagen handlar både om elevernas rätt till en god utbildning men också om våra medlemmars arbetsvillkor. Med dagens skolvalssystem som det är utformat så spär vi på den segregering som finns i samhället och det innebär att det blir en större andel elever på vissa skolor som har ett större behov helt enkelt. Det blir ofta ett väldigt tufft uppdrag för de lärare och syvare som arbetar på de här skolorna, säger hon.

När det gäller punkterna om skolvalsperiod och information så påpekar Åsa Fahlén att det är viktigt att man har ett gemensamt antagningssystem – likt hur det fungerar till gymnasieskolan i dag. 

– Man borde söka i ett system, vid ett tillfälle där alla skolor är tillgängliga. Är det då skolor som är översökta måste det finnas andra system än kötid för att få ihop det. 

Hur nära tror du vi är en förändring i den här frågan? 

– Det här är en början och jag anser att det finns fler saker som behöver komma till naturligtvis. Men det sker en diskussion och vi väntar nu också på Björn Åstrands utredning som har frågan om skolval på sitt bord och som kommer senare i vår, säger Åsa Fahlén. 

Per Kornhall.

Per Kornhall, oberoende skolexpert och bloggare på Skolvärlden, välkomnar lärarfackens förslag men anser att de bör betraktas som helt självklara.

– Det handlar om demokratisk anständighet. Skolan kan inte vara någon handelsvara och ett sätt för att skaffa sig fördelar i samhället. Det är klart att vi ska ha ett skolval där man får ange en preferens, men sedan måste de här platserna fördelas på ett rättvist sätt. 

Per Kornhall har tidigare tillsammans med German Bender undersökt skolsegregationen i 30 medelstora svenska kommuner. I rapporten ”Ett söndrat land – skolval och skolsegregation i Sverige” från 2018 drar de slutsatsen att det svenska skolsystemet ökar segregationen. Bland annat visar rapporten att 28 av 30 granskade kommuner har tydlig skolsegregation. I över hälften (16) är skolsegregationen i hög grad orsakad av friskolesystemet.

– Den här typen av system skapar en skolsegregation och den är kraftfull inte bara i våra storstäder utan även i väldigt många medelstora kommuner. I majoriteten av medelstora kommuner är skolvalssegregationen mycket mer kraftfull än vad jag folk tror, säger Per Kornhall och fortsätter: 

– Det som lärarfacken lyfter i debattartikeln är precis vad OECD rekommenderar, vad Skolkommissionen sa att vi skulle göra och något som en stor mängd skolforskare lyfter i en debattartikel från 2017. Alla som håller på med det här forskningsmässigt, undantaget de forskare som är väldigt nära knutet marknadsekonomiska tankesmedjor, är eniga om att det är alldeles självklart att man ska göra så här.

Facken lyfter tre åtgärder som de tycker är viktiga för att minska skolvalets segregerande effekter – är förslagen möjliga att genomföra?

– Ja, det är de absolut. Det finns konkreta planer på hur man kan genomföra det. Skolforskare som har skrivit om det här tidigare, som exempelvis Dany Kessel, har visat precis hur det här kan göras. Det är inte svårt att genomföra och det är alldeles självklart att vi ska göra det.  

Hur nära ligger vi en förändring i den här frågan skulle du säga?

– Problemet är att vi ligger nära en förändring i så måtto att det här förslaget som facken går ut med har ett starkt stöd i hela skolsektorn, det vill säga de som arbetar inom skolan. Det har säkert ett mycket starkare stöd i befolkningen än vad folk tror. Problemet är den parlamentariska situationen, där några av de borgliga partierna kommer att behöva omvärdera sitt – som jag tycker – fanatiska försvar av den modell vi har nu. De måste börja inse den problematik som faktiskt finns och som är lätt att visa med statistik. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons