Annons
Åsa Fahlén, förbundsordförande LR, Lars Stjernkvist (S), utredare och kommunalråd.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Publicerad 8 juni 2020

Relaterat

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasie- och vuxenutbildningar som ges var i landet – för både kommunala och fristående skolor. Det föreslår regeringens utredare Lars Stjernkvist.
– Det kan vara ett första steg mot statligt huvudmannaskap, säger Åsa Fahlén, ordförande LR, om förslaget.

På måndagen presenterade regeringens utredare Lars Stjernkvist (S) sin drygt tusensidiga utredning om planering och dimensionering av gymnasieskolan och komvux.

Syftet med utredningen är att trygga kompetensförsörjningen, förbättra utbudet av gymnasial utbildning, öka likvärdigheten och samtidigt effektivisera resursutnyttjandet. För att uppnå det kommer utredningen med tre huvudsakliga förslag, som gäller både kommunala och fristående huvudmän:

  • Vilken typ av utbildning som erbjuds bör utgå mindre från elevers efterfrågan och mer från arbetsmarknadens behov.
  • Staten ska sätta regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan och yrkesutbildningar inom komvux.
  • Marknadseffekterna på gymnasiet ska balanseras genom ökat samarbete mellan huvudmän, under statlig översyn.

Elevernas egna önskemål ska fortfarande tas i beaktande när utbildningar dimensioneras, men inte i samma höga grad som idag. Lars Stjernkvist ser orsakssamband mellan den rådande ordningen och det faktum att arbetsmarknaden saknar utbildad personal.

Utbildningar kommer att granskas hårdare

– Systemet ska se till att vi som bor i det här landet kan uppnå våra drömmar, och samtidigt tillgodose att företagen har kompetent arbetskraft och att människor kommer in på arbetsmarknaden, säger Lars Stjernkvist.

Statistik som utredningen sammanställt visar att vilket gymnasieprogram en elev med relativt låga grundskolebetyg väljer har stora konsekvenser för möjligheten att få jobb eller studera vidare. Närmare 80 procent av de som gått fordons- och transportprogrammet på gymnasiet har två år efter studenten etablerat sig. Därefter är det en fallande skala ner till det estetiska programmet, vars motsvarande siffra ligger på knappt 40 procent.

– Jag ska inte döma ut utbildningar på förhand, utbudet ska komma fram i dialog mellan stat och huvudmän. Men det är klart att de utbildningar som under lång tid haft en svag koppling till arbetsmarknaden kommer att granskas hårdare i det här systemet, säger Lars Stjernkvist.

Lärarnas Riksförbund välkomnar att man tar tag i frågan om gymnasieskolans och vuxenutbildningens dimensionering. Förbundsordförande Åsa Fahlén menar att det är tydligt att kommunerna inte förmår lösa det på egen hand idag.

– Man behöver ta ett tag kring det här. Det finns en överetablering av utbildningar på vissa ställen, och en underetablering på andra. Vi ser ju redan nu en mängd olika samarbeten runt om i landet eftersom kommunerna inte har kapaciteten på egen hand, säger hon.

Hon är däremot skeptisk till att det fortfarande ligger på kommunerna att finansiera skolan.

– Det är positivt att man identifierar att det inte funkar att ha det här på kommunal nivå. Vi tycker att det hade varit lämpligt att också lyfta detta till att omfatta en statlig finansiering. Men det kan vara ett första steg mot att titta på ett statligt huvudmannaskap, säger Åsa Fahlén.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) är kritiska till utredningens förslag.

– Det här är andra skolutredningen på kort tid som sätter stor tilltro till att staten ska styra upp kommunala uppdrag. Men som i stället riskerar att bidra till en otydligare ansvarsfördelning och en större tröghet i systemet. Ansvar och befogenheter måste följas åt om styrningen ska fungera och det här ser ut att vara ett steg bort från detta, säger Mats Gerdau, ordförande för utbildningsberedningen på SKR, i ett pressmeddelande.

Utredaren Lars Stjernkvist är kommunalråd för Socialdemokraterna i Norrköping och har ett förflutet som riksdagsledamot och partisekreterare.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons